Foto: Delft imagebank

Werkgroep Prinsenhofgebied deelt eerste resultaten

Bijeenkomst met de stad op zaterdag 11 mei

Delft - De werkgroep Prinsenhofgebied heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een toekomstperspectief op Museum Prinsenhof Delft, het Sint Agathaplein en het gebied eromheen. Tijdens een bijeenkomst op zaterdag 11 mei wil de werkgroep met de stad in gesprek over de eerste resultaten, zodat zij de reacties kan meewegen in het uiteindelijke perspectief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via werkgroep@delft.nl.

De werkgroep is eind 2018 opgericht om mee te werken aan de plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het Prinsenhofgebied. Niet alleen het museum, het Prinsenkwartier en directe omwonenden zijn vertegenwoordigd, maar ook organisaties en collectieven zoals de Slag om het Prinsenhof, Stichting Centrum Management Delft, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Vrienden van het Prinsenhof en andere Delftenaren.

Wim van Leeuwen, werkgroeplid: De groep is zo divers dat iedereen zijn eigen ideeën over het Prinsenhofgebied had toen we in december begonnen. Na intensief overleg en stevige discussies zijn we tot één set van uitgangspunten gekomen waar we ons allemaal in kunnen vinden. We zijn nu natuurlijk enorm benieuwd wat de stad - en daar bedoelen we alle wijken mee, dus ook inwoners buiten de binnenstad - ervan vindt.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst in Museum Prinsenhof Delft nemen leden van de werkgroep bezoekers mee in hun perspectief en de manier waarop dat tot stand is gekomen. De uitgangspunten voor onder andere de Waalse Kerk, de Prinsentuin en het Sint Agathaplein komen aan bod, evenals de sfeer en het gebruik van het gebied. Er is volop ruimte om in gesprek te gaan met de werkgroepleden en op het perspectief te reageren. De werkgroep verzamelt de reacties en weegt deze mee in de eindversie.

Locatie: Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1

Datum: Zaterdag 11 mei

Tijd: Ronde 1: 11.00 12:15 uur

Ronde 2: 13.30 14:45 uur

Aanmelden

De werkgroep vraagt geïnteresseerden om zich vóór 4 mei aan te melden voor de ronde van hun voorkeur via werkgroep@delft.nl, onder vermelding van hun naam, contactgegevens en het aantal personen waarmee zij willen komen. Bij grote belangstelling worden er extra rondes georganiseerd.

Status van deze eerste fase

Het perspectief vormt de eerste stap om tot een breed gedragen visie voor het Prinsenhofgebied te komen. De gemeente werkt het perspectief in overleg met de werkgroep verder uit tot drie scenarios voor de ruimtelijke ontwikkeling. Deze worden voor de zomer aangeboden aan het college van BW en in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.
 


 

Noot voor de redactie:

Mocht u aanwezig willen zijn bij de bijeenkomst en een van de werkgroepleden willen interviewen, stuur dan een e-mail naar werkgroep@delft.nl.

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden