Ons Delft, Ons Erfgoed

Inwoners van Delft worden gevraagd om mee te denken over de toekomst van het Delftse erfgoed. De aanleiding hiervoor is de nieuwe Erfgoednota van de gemeente Delft. Hierin staat hoe de gemeente komende tien jaar omgaat met de archeologische waarden en de monumenten in de stad.

Delft - De nieuwe nota richt zich vooral op het behouden, delen en voor iedereen beleefbaar maken van het erfgoed. Inwoners kunnen op twee manieren meedenken. Via een korte online vragenlijst kunnen inwoners hun mening geven over het beschermen en de toegankelijkheid van het erfgoed in Delft. Wat betekent erfgoed voor de inwoners van Delft? Tijdens het evenement 'Ons Delft, maak de stad!' wordt 'de kijk op erfgoed van inwoners' letterlijk in beeld gebracht in een tentoonstelling in de publiekshal van het stadskantoor. Erfgoed Delft, afdeling van de gemeente Delft, wil door middel van deze tentoonstelling de diversiteit van erfgoed in Delft aantonen. U kunt zelf deel uitmaken van deze tentoonstelling door een foto te sturen van uw persoonlijke erfgoed in Delft naar onserfgoed@delft.nl. De tentoonstelling Ons Delft, maak de stad! is op 18 mei tussen 10.00 en 16.00 uur te bezoeken in het Stationsplein 1. Voor het invullen van de enquête ga naar: www.delft.nl/wonen/monumenten/nieuwe-erfgoednota. Meer informatie over 18 mei: www.delft.nl/onsdelft.

Meer berichten