Christenunie niet blij met vervallen buslijn

De ChristenUnie is verontwaardigd over de nieuwe OV-dienstregeling die vanaf eind augustus in Delft zal gelden. De nieuwe busvervoerder EBS laat vanaf dan de buslijn door het Centrum, bus 62 in Buitenhof en bus 33 in Westerkwartier vervallen en vervangen door een belbus. Absurd, vindt de ChristenUnie. De fractie heeft in de commissievergadering van 9 mei wethouder Huismans hierover ter verantwoording geroepen.

Delft - Egged Bussed System zal vanaf 25 augustus 2019 het busvervoer in de regio Haaglanden overnemen van Connexxion. EBS heeft onlangs op haar website kenbaar gemaakt hoe ze vanaf dan het busvervoer wil organiseren. Daaruit blijkt dat een aantal buslijnen vervangen zal worden door een Delfthopper. Deze Delfthopper heeft geen vaste dienstregeling, maar rijdt op verzoek. De ChristenUnie is zeer ontstemd over deze plannen. Volgens verantwoordelijk wethouder Huijsmans passen de voorstellen binnen het programma van eisen dat begin 2017 door de gemeenten is vastgesteld. En dus zijn ze niet meer tegen te houden. Maar over de invulling van de plannen heeft de raad zich nooit kunnen uitspreken. De raad heeft ook niet kunnen voorzien dat een busaanbieder vaste buslijnen zou gaan vervangen voor een belbus.

Het effect is bijvoorbeeld dat voor delen van Buitenhof de dichtstbijzijnde halte (waar ook een echte dienstregeling geldt) straks 1000 meter lopen is, waar 400 à 500 meter de norm is. Fractievoorzitter Joëlle Gooijer: "Ik herinner me hoe groot de verontwaardiging in de stad was toen een lus van buslijn 62 in Voorhof, langs de verzorgingshuizen verdween. We hebben ons ingespannen om die plannen van tafel te krijgen, maar tevergeefs. En nu vervalt buslijn 62 helemaal in Buitenhof. Ik kan dit niet uitleggen aan de stad! Ik heb er geen vertrouwen in dat deze Delfthopper een klantvriendelijk alternatief is voor de vervallen buslijnen. Delft is toch geen buitengebied?!"

De wethouder heeft in de commissie donderdagavond beloofd met een brief te komen naar de raad, waar de commissie Ruimte en Verkeer op 11 juni over verder zal debatteren. De brief is vrijdag 10 mei verschenen. De wethouder verschuilt zich achter de procedure en laat helemaal niet blijken wat ze vindt van de plannen. "Ongelofelijk", vind de ChristenUnie. "We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren in onze stad. De stad moet er wat van kunnen vinden. En de raad moet hierover kunnen beslissen."

Meer berichten