Op de foto (© KNNV afdeling Delfland) is de enorme lichtuitstraling te zien in Delfgauw op 11 april 2018 om 02.50 uur in de nanacht, temp. ca. 10 graden Celsius, na regen en geen wind met een afstand tot de kas van 440 meter.
Op de foto (© KNNV afdeling Delfland) is de enorme lichtuitstraling te zien in Delfgauw op 11 april 2018 om 02.50 uur in de nanacht, temp. ca. 10 graden Celsius, na regen en geen wind met een afstand tot de kas van 440 meter.

Bezwaar tegen ontheffing verlichting

Vier Pijnackerse, Nootdorpse en Delfgauwse natuur- en bewonersorganisatie maken bezwaar tegen ontheffing verlichting zonder voorwaarden.

Delfgauw - KNNV afdeling Delfland en Natuur- en Milieubescherming Pijnacker-Nootdorp (NMP); Bewonersvereniging het Bos van 's Gravenhout; Bewonersvereniging Delfgauw en Wijkvereniging Pijnacker-Noord maken bezwaar tegen de maatwerk ontheffingen assimilatieverlichting voor het bedrijf Rodenburg in Delfgauw voor de donkerperiode en voor de nanacht. Na eerdere bezwaren is gesproken met wethouder Frank van Kuppeveld van Pijnacker-Nootdorp. De wethouder heeft toen toegezegd de huidige situatie beter in kaart te brengen en -in overleg met de sector- met een visie te komen om binnen afzienbare termijn toe te werken naar afbouw lichthinder en te stoppen met maatwerkontheffingen. Met verwijzing naar dat overleg vinden zij deze ruime maatwerktoewijzing, zonder enige randvoorwaarde gericht op verbetering of restricties, niet passend. Delft en omgeving kent de hoogste lichtvervuiling van Europa.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N's komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema. In 2019 is het thema Bescherm de natuur in je buurt.

Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

En een onderdeel van Natuurpunt Delfland.

De KNNV beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen-en-kunst De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

Meer berichten