Vlnr Kjelt van Rijswijk (SAM|XL), Erik Ham (DOC), Adri Bom (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Nicoly Vermeulen (CvB TU) en Bas Vollebregt (wethouder gemeente Delft)
Vlnr Kjelt van Rijswijk (SAM|XL), Erik Ham (DOC), Adri Bom (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Nicoly Vermeulen (CvB TU) en Bas Vollebregt (wethouder gemeente Delft) (Foto: REMCO ZWINKELS)

Provincie stelt €750.000 beschikbaar voor TU Delft Campus

De provincie Zuid-Holland stelt € 750.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de TU Delft Campus.

Delft - De investering komt beschikbaar via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. Zuid-Holland huisvest een aantal campussen die nationaal en internationaal toonaangevend zijn, waaronder de TU Delft Campus. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap is de TU Delft Campus de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie.

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over diverse projecten. Erik Ham (Dutch Optics Centre) en Kjelt van Rijswijk (SAM|XL) namen namens de verschillende projecten de cheque in ontvangst. Dutch Optics Centre (DOC) € 250.000 voor de doorontwikkeling van het gelijknamige fieldlab. DOC is opgezet voor het versterken van bedrijvigheid op het gebied van optische producten in combinatie met onderzoek en onderwijs. Met de bijdrage kan het cluster in Delft en de regio verder versterkt worden. Fieldlab SAM|XL ontvangt een bedrag van € 200.000 voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur en meer zichtbaarheid voor het MKB. SAM|XL richt zich op de automatisering van de productie van grote composietdelen voor onder andere de lucht- en scheepvaart en de offshore sector.

Naast deze initiatieven ontvangen de Aerospace Innovationhub, The Green Village en YES!Delft een bijdrage van de provincie voor concrete projecten die de campus versterken. De Aerospace Innovationhub ontvangt € 150.000 voor een locatie waar onderzoekers, studenten en bedrijven in de lucht- en ruimtevaart elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. The Green Village ontvangt € 100.000 voor een onderzoeksinfrastructuur voor duurzame energiesystemen. Ten slotte ontvangt YES!Delft € 50.000 voor het realiseren van een onderzoeksinfrastructuur voor onder andere faciliteiten voor co-creatie en flexwerkplekken.

"Onze studenten en onderzoekers werken op de TU Delft Campus elke dag aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat", zegt Nicoly Vermeulen van het college van bestuur van de TU Delft. "Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe technologie ook een weg kan vinden naar concrete toepassingen in de maatschappij, is een nauwe samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven van groot belang. Dat gebeurt in fieldlabs zoals The Green Village, maar ook een incubator als YES!Delft speelt een belangrijke rol in dit proces. We zijn erg blij met de investering van de provincie Zuid-Holland, waardoor de TU Delft Campus verder kan uitgroeien tot dé plek in Nederland waar radicale innovaties worden bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd."

Wethouder Bas Vollebregt (kenniseconomie) is zeer te spreken over de proactieve rol die de provincie pakt in de stimulering van campusontwikkelingen: "We zien op dagelijkse basis dat de campus in Delft bruist van de energie, nieuwe ideeën en ondernemerschap. Er wordt baanbrekend onderzoek gedaan, jonge talenten worden opgeleid en vele succesvolle bedrijven zetten hier hun eerste stappen. Het is een terugkerende uitdaging om deze ontwikkelingen te ondersteunen met expertise en financiering. We juichen de constructieve samenwerking tussen de provincie, de TU en de gemeente daarom van harte toe met deze campusregeling als concreet resultaat. We zetten deze samenwerking graag voort om meer inspirerende initiatieven met impact te ondersteunen."

Meer berichten