CBS De Waterhof.
CBS De Waterhof. (Foto: )

Nieuwe school in Delft

Op donderdag 16 mei was het feest op de velden van Full Speed. Basisschool De Ark en De Bron leverden sportieve prestaties tijdens de gezamenlijke sportdag. Die gezamenlijkheid werd bekroond met de onthulling van een nieuwe naam voor de nieuwe gezamenlijke school.

Delft - Sinds 2016 werken de basisscholen De Ark en De Bron, beide onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.), toe naar één nieuwe school die vanaf 1 augustus 2019 de naam CBS De Waterhof zal dragen. Een naam die verwijst naar het water dat in beide namen van betekenis is en naar de locaties van de scholen in Tanthof Oost en Tanthof West. De naam CBS De Waterhof zal voorlopig op de gevel aan de Lepelaarstraat en aan de Angolastraat prijken. De school hoopt alle leerlingen in de toekomst op een nieuwe locatie te kunnen verwelkomen. CBS De Waterhof biedt vernieuwend onderwijs met de nadruk op samen leren, bewegend leren en natuur en techniek.

Meer berichten