De ERAS-methode

Patiënten met darmkanker die behandeld worden volgens de ERAS-methode hebben minder complicaties, herstellen sneller en liggen korter in het ziekenhuis. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Delft - ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) is een wetenschappelijk onderzochte, nieuwe manier van behandelen waardoor patiënten na een operatie sneller herstellen. Het Delftse ziekenhuis is het enige ziekenhuis in de provincie Zuid-Holland met het internationaal erkende certificaat 'ERAS Qualified Center.' Sinds december 2018 zet Reinier de Graaf de ERAS-methode in bij darmoperaties. Hierdoor liggen patiënten gemiddeld 2,5 dag korter in het ziekenhuis en is het aantal patiënten dat zich na de operatie misselijk voelt met 40 procent gedaald. Ook is het aantal patiënten dat binnen 12 uur na de ingreep mobiel is, gestegen van 44 procent naar 93 procent. Het effect van de ERAS-methode werd gemeten onder 58 patiënten die van 1 januari 2019 tot en met 1 mei 2019 een darmoperatie ondergingen. Anesthesist Dick Cornelisse is coördinator van ERAS in Reinier de Graaf. "ERAS vergt een nieuwe manier van werken. Zo voeren we het programma uit met een multidisciplinair team. De chirurg, anesthesist, verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut overleggen samen en leggen resultaten vast. We willen deze multidisciplinaire methode ook inzetten binnen andere specialismen, zoals urologie en gynaecologie."

Meer berichten