Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering.

Delft - Met de samenwerking ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren. De colleges van B&W in de drie gemeenten besloten op 14 mei om met het gezamenlijke gemalenbeheer te starten. Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken. Door de samenwerking verwachten de gemeenten op termijn beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen door gemalen slimmer in te zetten bij specifieke regenbuien. Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten. Er komt één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Pijnacker-Nootdorp gaat deze taak voor de drie aangesloten gemeenten uitvoeren. Het gezamenlijk gemalenbeheer start begin juni vanaf een eigen locatie: de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker-Nootdorp.De nieuwe samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD).

Meer berichten