FW: Dorcas voor de tweede keer dit jaar in actie voor de allerarmsten tijdens kledingactie op zaterdag 25 mei en voert financiele inz..

Inzamelingsactie Dorcas

Delft - Dorcas Hulp Delft en Haaglanden houdt op 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur voor de tweede keer dit jaar een kledingactie voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Net als de vorige actie wordt er ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Jemen. In Delft zijn de inleverpunten bij de carpool naast IKEA langs A13 Olof Palmestraat en bij de inzamelcontainer op Staalweg 1. In Delfgauw is een inleverpunt bij de familie Gootjes op de Vreedesstraat 11. Hier kunt u goede tweedehands kleding afgeven. Giften kunnen het gehele jaar door worden gestort op rek. NL35RABO1270104136 van de RABO bank in Delft o.v.v. noodhulp Jemen. Website: www.dorcashulpdelft.nl.

Meer berichten