Foto:

Start nieuw woongebied

Op 18 mei, hebben de heer Otten, directeur van Borghese Real Estate en wethouder Hatte van der Woude de overeenkomst voor Bethelpark ondertekend.

Delft - Bethelpark is de eerste ontwikkeling van diverse percelen in de Reinier de Graaf- / Juniusbuurt. Na deze ondertekening start de bestemmingsplanprocedure om uiteindelijk, over een kleine drie jaar, de eerste nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen. Tijdens de feestelijk dag Ons Delft, maak de stad! werden de kinderen uit de buurt uitgenodigd om samen met de wethouder en ontwikkelaar de toekomst van de stad te vieren. Op het voormalige Bethelziekenhuis-terrein wil ontwikkelaar Borghese 351 energiezuinige huurwoningen realiseren-, waarvan 15% sociale huur-, 20% middeldure huur- en 65% vrije markthuurwoningen. De woningen worden duurzaam en gasloos opgeleverd en aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem. In de plint rond het nieuwe entreeplein van het ziekenhuis komt ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Powerhouse Company en LAP Landscape Urban Design zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

Meer informatie over de ontwikkeling van de Reinier de Graafbuurt: www.delft.nl/wonen/wonen-delft/delftse-wijken/buitenhof/reinier-de-graafbuurt en Bethelpark: www.bethelpark.nl/

Kansen voor Buitenhof 
De gemeente werkt samen met partners aan de toekomst van Delft waarbij versterking van wijken een belangrijke rol speelt. Richting 2040 willen we de wijken meer gedifferentieerd maken. Tegelijkertijd willen we kansen bieden om binnen de wijk door te stromen. In Buitenhof gaat het om de doorstroming van mensen waarbij de kinderen inmiddels uit huis zijn, van een eengezinswoning naar een appartement. Maar ook bewoners die vanuit een sociale huurwoning graag naar een normale huurwoning willen doorstromen. Met het bredere programma Kansen voor Buitenhof wordt steeds meer resultaat geboekt in de wijk Buitenhof. Wethouder Hatte van der Woude: De gemeente werkt met partners en bewoners aan een Buitenhof Noordwest waar bewoners trots op zijn, graag wonen, zich veilig voelen en waar iedereen mee kan doen. Met de ontwikkeling van Bethelpark wordt een nieuw woonprogramma van hoge kwaliteit toegevoegd en daardoor draagt het bij aan een meer evenwichtige opbouw van de wijk. Ook geeft het plan (met voornamelijk appartementen) kansen op doorstroom vanuit de wijk.

Meer berichten