Links wethouder Bas Vollebregt en rechts Rob Trompper
Links wethouder Bas Vollebregt en rechts Rob Trompper

Museum Van Marken stapje dichterbij

Door financiële ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland heeft de Stichting Museum Van Marken aan BMC de opdracht gegeven om een haalbaarheidsrapportage naar de realisatie van een Museum Van Marken op te stellen. Maandag 20 mei is het rapport van BMC door de voorzitter van de stichting, Rob Trompper, overhandigd aan Bas Vollebregt, wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed van de gemeente Delft.

Delft - BMC, een gerenommeerd museaal onderzoeksbureau, komt met veelbelovende conclusies: Museum Van Marken wordt in combinatie met het Agnetapark een uniek haalbaar museum en zal een positieve bijdrage leveren aan Delft als innovatieve en verbindende stad en nieuwe doelgroepen aanboren in de categorie 'kwaliteitstoerisme', zowel lokaal, nationaal als internationaal. Niet alleen spreekt het onderwerp aan, ook de brug van het verleden naar de actualiteit is een speerpunt. Delft is bekend om Delfts Blauw, Johannes Vermeer en Willem van Oranje. Die bekendheid is goed voor het toerisme, voor de kennis over Delft en uiteraard voor de economie van Delft. Voor de jongste geschiedenis van de stad is de komst van de industrie zeer belangrijk geweest, maar deze geschiedenisperiode ontbreekt nagenoeg geheel in het huidige culturele en museale aanbod in Delft.

Ondernemer Jacques van Marken heeft Delft -samen met echtgenote Agneta- eind 19e eeuw 'wakker gekust'. Hij richtte de Nederlandse Gist & Spiritusfabriek (nu DSM), Calvé Delft, de Lijm- en Gelatinefabriek en Drukkerij Van Marken op. In zijn tijd was hij de 'meest geliefde industrieel van Nederland'. Veel van zijn ideeën zijn nog steeds actueel. Door het creëren van 107 nieuwe sociale voorzieningen, waaronder pensioenen en een ondernemingsraad, werd hij de eerste sociaal ondernemer van Nederland. Tevens realiseerde hij -twintig jaar voor de Woningwet- het Agnetapark, een tuinwijk voor zijn personeel, die in binnen- en buitenland andere sociaal bevlogen ondernemers inspireerde tot het maken van een vergelijkbaar groen fabrieksdorp: Philips, Stork en William Lever met Sunlight-Liverpool. Ook stimuleerde het echtpaar Van Marken het community-leven door initiatieven als de Harmoniekapel, gymnastiekvereniging Sparta, VV Delft, Delfts Symfonie Orkest of huisvlijtonderwijs dat uiteindelijk zou leiden tot de VAK.

Veel Delftenaren zijn of voelen zich verbonden met zijn industriële schepping. Het Museum Van Marken moet voor Delft een belangrijke toevoeging worden, een verbindende schakel tussen de industriële revolutie en huidige nieuwe wetenschappelijke inzichten. Net als destijds met kunst (Jan Toorop/slaoliestijl), innovatie (producten als gist en slaolie), kennis (Beyerinck en TU), marketing (reclame karavaan) en architectuur (het Agnetapark) uniek en vernieuwend waren, heeft Delft anno 2019 met de Biocampus (voedingsproblematiek), Green Village (klimaattransitie en waterbeheersing) en Buccaneer (vervoer) weer vernieuwende innovatieve producten in handen.

In het museum zullen leven en werken van Jacques van Marken centraal staan. Daarnaast zal, door onder andere wisseltentoonstellingen, de link naar de huidige innovatieve technologische ontwikkeling van Delft vormgegeven worden. Tegen deze achtergrond richt de stichting Museum Van Marken zich op drie pijlers: historie, innovatie en community.

Meer berichten