KNCV benoemt kantoor DSM tot Nationaal Chemische Erfgoed

De KNCV benoemt op dinsdag 18 juni 2019 het Grote Kantoor van DSM in Delft tot Nationaal Chemisch Erfgoed. Het in 1907 voltooide Grote Kantoor is een rijksmonument en het diende tot 1998 als hoofdkantoor van de onderneming Gist-Brocades.

Delft - Jacques van Marken richtte in 1869 (dit jaar precies 150 jaar geleden) de Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek op. Van Marken was Delfts eerste technoloog en pionier op het gebied van biotechnologie in Nederland. Hij legde het fundament voor de biotechnologische ontwikkeling waar DSM nu op verder bouwt. In 1950 verwierf de fabriek het predicaat Koninklijk. In 1967 fuseerden zij met Brocades en in 1998 werden ze onderdeel van DSM. Van Marken haalde in 1885 met Martinus Beijerink een microbioloog van wereldfaam is huis. Voortbouwend op Beijerinck's inspanningen werd het bedrijf vanaf WO II de eerste producent van penicilline. Vervolgens realiseerde men op deze locatie een chemische doorbraak waardoor penicilline kon worden omgezet in nieuwe antibiotica. Inmiddels verloopt de productie van deze antibiotica volledig biotechnologisch. Ook als werkgever was Van Marken ook vooruitstrevend. Zo startte hij met de bouw van het Grote Kantoor. De opening in 1907 maakte hij niet meer mee, hij overleed in januari 1906. Het gebouw werd ontworpen door Schelling en Mulder, beïnvloed door het Universiteitsmuseum in Oxford en de Beurs van Berlage in Amsterdam. De KNCV heeft vorig jaar het Nationaal Chemisch Erfgoed in het leven geroepen. Nederland kent een rijke chemische geschiedenis, met bekende nobelprijswinnaars, een grote industrie en hoogstand onderzoek. De KNCV hecht eraan om dit verleden te koesteren en benoemt jaarlijks een locatie tot Nationaal Chemisch Erfgoed. In 2018 werd deze titel reeds toegekend aan het Teylers Museum in Haarlem.

Meer berichten