De toren van de nieuwe kerk (foto: Justyna van Grootveld).
De toren van de nieuwe kerk (foto: Justyna van Grootveld). (Foto: Justyna van Grootveld)

Zure regen, nog niet opgelost probleem

Door: Geert van Grootveld

Duurzaam Delft

Verzurende stoffen ontstaan door menselijke activiteiten en ze komen ook van nature voor. In de jaren '80 van de vorige eeuw was dit hèt belangrijke milieuthema. "Stop de zure regen" was toen het motto. We zagen op het nieuws dode bossen. De wortels zouden door de zure regen zijn aangetast. En we kregen ook verzuurde meren te zien. Daarin zou geen leven meer zijn. Er werden protestmarsen georganiseerd.

Delft - Nu wordt vooral gesproken over klimaatverandering. Is het probleem van de zure regen opgelost? En wat merken we ervan in onze stad?

De zwarte kerktoren

Zwaveloxide is een stof die negatieve effecten geeft. Eén ervan is dat het bepaalde kalkhoudende gesteenten aantast. Er wordt daarbij gips gevormd waar vuil zich op kan afzetten. De steen krijgt dan een zwarte kleur. We kunnen dit goed zien aan de zwarte kleur van de toren van de Nieuwe Kerk. Met name de westkant van de kerktoren is zwart. De oostkant veel minder. Dit verraadt de overheersende windrichting. De uitstoot van zwaveloxide is de afgelopen decennia erg verlaagd. Dit komt doordat elektriciteitscentrales veel minder van deze stof uitstoten en doordat motorbrandstoffen in de hele EU veel minder zwavel mogen bevatten. In Nederland daalt de uitstoot. En wij hebben er baat bij wanneer ook in het buitenland de uitstoot van deze stof nog verder afneemt. Luchtverontreiniging beperkt zich niet tot de landsgrenzen. De kans dat de oostkant van de kerktoren ook zwart zal worden, wordt dan heel erg klein.

Elektrische mobiliteit

Ook een tweede verzurende stof, stikstofoxide, ontstaat nog steeds. In de industrie en bij verbrandingsmotoren van auto's en vrachtauto's. Het grote nadeel van de stof is dat het in de atmosfeer chemische reacties kan veroorzaken. Dit wordt ook wel fotochemische luchtverontreiniging genoemd. Hierbij kunnen schadelijke stoffen ontstaan. Het is vooral daarom dat vele stadsbesturen juist elektrische mobiliteit stimuleren. Hiermee wordt de uitstoot van deze schadelijke stof in de stad sterk teruggebracht. In Delft zien we al voorbeelden van elektrisch aangedreven voer- en vaartuigen. Zoals elektrische taxi's, elektrische rondvaartboten, elektrische bezorgdiensten. Een positieve ontwikkeling.

Het Groot Dooiermos

In het najaar komen spreeuwen in grote getale bij elkaar. Ze kunnen met z'n allen een spectaculaire luchtshow opvoeren. Tijdens een wandeling kun je je hiermee laten verrassen. Bij grote zwermen van deze in Nederland veelvoorkomende vogel zullen ook de uitwerpselen hoog zijn. Bij vertering van deze mest ontstaat ammoniak. Dit is een voorbeeld van een in de natuur voorkomende verzurende stof. Er zijn natuurlijke indicatoren, korstmossen, die zeer goed gedijen in een atmosfeer met ammoniak. Het Groot Dooiermos is zo'n ammoniak-minnende korstmos. Ze heeft een mooie gele kleur en zit tegen bomen aangeplakt. Ze is in het Delftse Hout te bewonderen.

Meer berichten