Erelid Marcel van Dien krijgt bloemen uitgereikt door voorzitter Rienk Bijlsma
Erelid Marcel van Dien krijgt bloemen uitgereikt door voorzitter Rienk Bijlsma (Foto: Bas Lagendijk)

Marcel van Dien benoemd tot erelid basketbalvereniging DAS

Op 4 juni 2019 heeft de Algemene Leden Vergadering van Basketbalvereniging DAS unaniem ingestemd met het erelidmaatschap van Marcel van Dien.

Delft - Marcel treedt toe tot een selecte groep van zes (*) ereleden, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging. Marcel zijn staat “van Dien”st is buitengewoon; als speaker, bestuurslid, promotor en vrijwilliger heeft hij vele jaren bijgedragen aan het plezier van velen. Zijn enthousiasme en tomeloze inzet maken hem tot misschien wel één van de meest zichtbare mensen binnen DAS. Tijdens het afgelopen 50 jarig lustrum van de club, leidde dit zelfs tot een DAS tentoonstelling van foto’s en aanverwante artikelen, tenues en collages, waar meer dan 150 oud-leden hun herinneringen aan konden ophalen. Alleen bijzondere vrijwilligers zijn tot zulke inspanningen in staat. De maanden aan voorbereidingstijd rondom het lustrum, zijn echter slechts een topje van de ijsberg van zijn inspanningen. Het bestuur en de leden van DAS zijn dankbaar voor zijn inzet. Marcel is een erelid van formaat!

(*) De andere ereleden zijn: Gerard Koperdraad †, Toon van Helfteren, Charis Sideris, Margriet Tromp en Bert van Blitterswijk

Meer berichten