Foto:

Delftse Ommegang, thema: Roepen in stilte

De Delftse Ommegang, voluit geheten de 'Ommegang ter ere van Onze Lieve Vrouw van Jesse', wordt dit jaar gehouden op zondag 16 juni.

Delft - Deze negentigste editie van dit jaarlijkse rooms-katholieke feest, waarbij de rol van Maria bij het wonder van Machteld in 1327 wordt herdacht, vangt aan om 10:00 uur met een meditatiemoment in de Hippolytuskapel aan de Oude Delft. Daarna is er een stille bidtocht door de Delftse binnenstad naar de Maria van Jessekerk, waar bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende zal voorgaan in een feestelijke eucharistieviering om 11:00 uur.

De zang wordt verzorgd door gemengd koor Deo Sacrum onder leiding van Petra Veenswijk. Een bijzondere rol is er voor de vertegenwoordiging van studentenvereniging Sanctus Virgilius, omdat de revitalisatie van dit feest vanaf 1929 tot stand kwam onder leiding van één van haar leden. Sinds 1939 wordt de organisatie van de Ommegang verzorgd door het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse. Naast het Gilde zullen diverse mooi uitgedoste zustergildes en -broederschappen uit andere steden acte de présence geven.

Voor de Ommegang van 2019 is gekozen voor het thema 'Roepen in Stilte', dat aansluit bij het diocesane themajaar 'Jaar van de roepingen' en ook een aanmoediging is voor de deelnemers om daadwerkelijk stil te zijn.

Meer berichten