Foto: Leo Persoon

Tien jaar Delftse Zomerschool voor Senioren

Duizenden ouderen namen in de afgelopen tien jaren deel aan de activiteiten van de Zomerschool en later ook de Winterschool. De gedachte was, dat kinderen en kleinkinderen op vakantie gingen, dat het stil werd in de wijk, dat er in Delft niks gebeurde en dat er voor senioren iets georganiseerd moest worden.

DELFT - Dat werd een daverend succes. Het woord "school" wijst er op dat het programma wel prettig en gezellig is, maar dat niet alleen: Wie deze "reizen maakt kan veel verhalen" en heeft veel om met dank en betekenis aan terug te denken.

De ouderenbonden in Delft samenwerkend in de SSBO kijken dan ook met tevredenheid terug, nu zij voor het tiende jaar het programma voor de Zomerschool voor Senioren hebben gepresenteerd.

Deelname aan de activiteiten (zie www.ssbodelft.nl ) is welhaast voor iedere oudere financieel haalbaar. Enerzijds door de spreekwoordelijke zakelijke zuinigheid van de organisatoren, maar - last but not least - ook door de zeer gewaardeerde bijdragen van de sponsors zoals Diaconie Protestantse Gemeente van Delft, Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo en Katholiek Stichting Stalpaert van der Wiele . De zomerschool gaat op naar het volgend jubileum, aan enthousiasme geen gebrek.

Zie ook: www.kbo-delft.nl/nieuws/zomerschool-voor-senioren-2019

Meer berichten