Ook Tiny Forests in Pijnacker?

Pijnacker-Nootdorp – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat inventariseren waar er mogelijkheden zijn om in Pijnacker-Nootdorp  het project 'Tiny Forest', geïnitieerd door natuurorganisatie IVN, in de gemeente uit te voeren. Een motie hiertoe van de Partij voor de Dieren is met steun van alle fracties aangenomen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

In  2015 heeft IVN de eerste Tiny Forest geplant in de gemeente Zaandam midden in de stad. De wijze van zeer diverse en inheemse aanplant leidt binnen een aantal jaren al tot een aantoonbare toename van de biodiversiteit en is een goede maatregel tegen hittestress en wateropvang.

De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een subsidie van 500.000 euro verstrekt aan IVN  Zuid-Holland ten behoeve van het project Tiny Forest.  De aanleg en het beheer van deze Tiny Forests gebeurt samen met inwoners, de buurt, scholen en in samenwerking met de gemeente . Dit biedt een mooie kans voor de gemeente om hieraan deel te nemen met geringe kosten.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: "In deze noodtoestand van het klimaat moeten alle zeilen worden bijgezet om het tij te keren.  Tiny Forests dragen bij aan de aanpak van de klimaatcrisis en de versterking van de biodiversiteit. Het  ondersteunt daarmee ook een natuurlijke aanpak van plagen als de eikenprocessierups en dient dus meerdere doelen tegelijk."

Buurgemeente Delft heeft al enkele Tiny Forests, zoals bijvoorbeeld in de Schoemaker Plantqage. 

Meer berichten