Nieuwe Langendijk in 1895.
Nieuwe Langendijk in 1895. (Foto: )

Delft tien eeuwen geleden

De stadsrechten van Delft zijn 773 jaar oud, maar de oorsprong van de stad is veel ouder. Langs de Schie woonden al veel eerder mensen dan 1246, het jaar waarin de stadsrechten werden verleend.

Delft - In de tiende eeuw na Christus werd het woeste en drassige land van Holland ontgonnen, sloten en vaarten werden gegraven. Graan en andere landbouwgewassen werden geteeld, op stevige stukken zandgrond werden boerderijen gebouwd. Deze gigantische onderneming, die in de boekjes bekend staat als 'De grote ontginning' werd onder leiding van de graven van Friesland uitgevoerd. Vanaf 1101 noemden deze zich Graven van Holland. Het is onder graaf Dirk 11 (939-988) bijgenaamd de veroveraar, dat de ontginning van het gebied rond Delft werd aangepakt. De graaf hield toezicht op de onderneming door van tijd tot tijd een bezoek te brengen. Hij verbleef dan op een zogenoemde uithof, een grafelijk hof, zo ontstonden Hof van Delft, het Poptahof en het Hof van Pijnacker. In het jaar 1050 schonk graaf Floris 1 aan de abdij van Egmond 'Tien hoeven aan de ene kant en negen aan de andere kant van de Delf". In de loop der tijd groeide bij het Hof van Delft een flinke nederzetting. De handelaren stonden in een andere verhouding met de graaf dan de horigen en vrije boeren, zij waren minder afhankelijk van hem.

Maar wat meer is, de graaf had hen nodig om zich te kunnen handhaven tegenover zijn adellijke concurrenten. En voor wat hoort wat: In 1246 schonk graaf Willem II de stadsrechten aan de Delftenaren. Toch waren ook zij niet de eerste bewoners van de streek. Rond het begin van onze jaartelling leefden er Germanen, de Cananefaten, deze werden onderworpen door de Romeinen die zich enkele eeuwen in het gebied vestigden. Bij Voorburg bouwden zij het Forum Hadrianum en in 47 na Christus liet de Romeinse veldheer Corbulo een kanaal graven van de Rijn bij Leiderdorp naar de Maas. Schepen konden aldus binnendoor varen, en niet meer langs de kust van de Noordzee. De Vliet is een overblijfsel van dit kanaal. Hoog en Droog: Met het graven van de grachten kwamen de bewoners hoog en droog te zitten.

Volgende week deel twee.

Meer berichten