Delft door de eeuwen heen, deel twee


De Oostpoort is de enige overgebleven stadspoort.
De Oostpoort is de enige overgebleven stadspoort. (Foto: )
terug in de tijd

Delft door de eeuwen heen, deel twee

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Met het graven van grachten kwamen de inwoners hoog en droog te zitten. Ook letterlijk, want de uitgegraven aarde werd gebruikt voor het ophogen van de grond onder woningen. Maar bovenal kregen inwoners een prachtige verbinding over water tot hun beschikking, hierdoor kon de handel een grote vlucht nemen.

Delft - Delft kreeg een ander aanzien doordat het gebruik van baksteen in zwang kwam. Gebouwen van steen verrezen: de Oude en Nieuwe Kerk, het Steen (de gevangenis). Zeven vrouwen- en drie mannenkloosters, twee gasthuizen, twee begijnhoven, een zusterhuis van de Heilige Geest, een oude mannenhuis en een oude vrouwenhuis. Verder had de verdediging van de stad de aandacht gekregen: rondom waren muren, poorten en torens aangelegd. In 1536 werd de stad getroffen door een enorme brand. Alleen aan de oostkant bleven nog wat woningen en gebouwen overeind staan. Het herbouwen duurde lang door gebrek aan geld en mankracht, de welvaart van de stad raakte in het slop ten gevolge van de economische crisis. Dit had zijn weerslag op het aantal inwoners, waren het er in 1680 nog vierentwintigduizend, in 1750 zijn dit er nog maar veertienduizend. Het gevolg hiervan was leegstand en verpaupering, nieuwe huizen werden nagenoeg niet gebouwd. Sterker nog, de Nieuwe Langendijk verdween voor de helft onder de slopershamer. In de negentiende eeuw ging het weer beter, aan Delft ging de industralisatie niet voorbij. Fabrieken verrezen, arbeiderswijken werden gebouwd, de welvaart steeg en in 1896 telt de stad dertigduizend inwoners. De stad raakte al snel vol, dus werden de wallen om de stad afgegraven en de poorten afgebroken (alleen de Oostpoort bleef). Plantsoenen, straten en huizen kwamen ervoor in de plaats, langs de stadsgrachten verschenen herenhuizen, daarnaast kwamen arbeiderswijken o.a. het Westerkwartier, in het Agnetapark werden huizen gebouwd voor arbeiders van de Gist en Spiritusfabriek. In de binnenstad werden twee nieuwe kerken gebouwd, teruggebracht tot een, de Maria van Jesse Kerk aan de Burgwal.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden