Delft, een van de oudste steden van Holland - deel drie


De Raam als gracht in de jaren 1920.
De Raam als gracht in de jaren 1920. (Foto: )
terug in de tijd

Delft, een van de oudste steden van Holland - deel drie

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

We gaan terug naar het jaar 988. Dat Delft zeer oud is, blijkt uit een giftbrief van Graaf Arnold van Holland, die van 988 tot 993 regeerde. In de brief gaf de Graaf en zijn gemalin Lutgardis in 993 aan de Egmonder Abdij een landgoed, gelegen tussen Delft en Schieland. Graaf Floris de eerste (1048 – 1062) vermaakt eveneens vaste goederen in de nabijheid van de stad aan deze Abdij.

Delft - In 1113 zien wij dat er melding wordt gemaakt van een schenking, die Delft zelf aan de stichting van de Rijnsburger Abdij doet.

Nog verder terug!
Als men nog verder terug gaat in de tijd bestaan er aanwijzingen dat er omstreeks het jaar 850 reeds een Delfum bestaan heeft. Als men nu nog niet tevreden is, dan is het mogelijk om tot de Romeinse tijd terug te gaan en de naam Corbulo aan onze stad te verbinden. De oude kronieken zijn echter niet allen gelijkluidend dat bleef een vraagteken. Dat Delft heel oud is daar valt niet aan te twijfelen, als je de tijd neemt om alles door te spitten kom je tot het resultaat waar wij nu in leven. Zeker is dat Hertog Godfried van Lotharingen, ook wel Govert of Govaerd genaamd, die om een lichaamsgebrek als ,,de Bultenaar" wordt aangeduid, rond 1070 een vesting heeft opgetrokken, op de plaats waar nu de stad gevonden wordt. Vandaar dat in oude verhalen en bladen Delft meermalen wordt aangeduid als Goverts stad. Dirck van Bleijswijck, die in 1667 zijn beschrijving van Delft uitgaf, ziet liever Corbulo als stichter van onze stad genoemd worden. Hoe men het wendt of keert, in alle gevallen is het onbetwistbaar, dat de leeftijd van onze stad in vele eeuwen geteld mag worden. Op school hebben we geleerd over de gewelddadige dood van de Bultenaar, we leerden niet hoe het precies gegaan was, daar waren we toen te klein voor. Delft groeide na de dood van de Hertog zeer aan, kreeg van de opeenvolgende graven belangrijke privileges en handvesten. De stad had vooral veel te danken aan Willem II van Holland die tot Rooms Koning verheven werd en aan de bekende Graaf Floris V der Keerlen God.

Ik kom er zeker nog een keer op terug.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden