vlnr leden werkgroep: Wim van Leeuwen, Fleur den Herder, Jan Brouwer en Marc Boer.
vlnr leden werkgroep: Wim van Leeuwen, Fleur den Herder, Jan Brouwer en Marc Boer. (Foto: )

Toekomstvisie Prinsenhof

Na vijf maanden verdiepen, discussiëren en vastleggen is de toekomstvisie van werkgroep Prinsenhofgebied klaar. 'We willen het intieme, uitnodigende karakter versterken, met respect voor de historie.'

Delft - "De werkgroep was het er meteen over eens dat het Prinsenhof zelf het belangrijkste museumobject is", aldus werkgroeplid Wim van Leeuwen. "We hebben zorgvuldig gekeken naar manieren om het museum toekomstbestendig te maken, zonder afbreuk te doen aan historie en sfeer. Centraal staat dat het een mooi en historisch gebied blijft."

Restauratie hoognodig
Van Leeuwen: "Sommige mensen zeggen: verander helemaal niets. Maar de laatste renovatie van het Prinsenhof was bijna zeventig jaar geleden. Het gebouw is hoognodig aan restauratie toe." Jan Brouwer, lid namens Coöperatie Prinsenkwartier: "We ontdekten ook dat er waanzinnig veel is veranderd aan het gebied. Eigenlijk is niets meer origineel. De gebouwen zijn steeds aangepast aan de nieuwe functies die ze kregen."

Drie scenario's
Het college heeft de werkgroep gevraagd de visie onder te verdelen in drie scenario's. Of de gehele toekomstvisie wordt uitgevoerd, is dus niet zeker. Alleen in het derde scenario wordt ook de omgeving van het museum opgeknapt. Het tweede scenario bevat verbeteringen aan het museumgebouw zelf, het eerste alleen noodzakelijke ingrepen. Deze zomervakantie berekent de gemeente de kosten per scenario. Die worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als geheel zien
De werkgroep pleit voor het derde scenario. Brouwer: "Het zou zonde zijn om slechts één onderdeel op te knappen, met de enorme kansen die in het gebied liggen. Ook aan het Prinsenkwartier moet het nodige gebeuren in onderhoud en toegankelijkheid. Door het gebied als geheel te zien, kan dit een uniek, cultureel stukje Delft worden, met activiteiten die bij de sfeer passen. We denken dat die extra investering die nodig is om van scenario 2 naar 3 te komen, relatief klein is, maar heel veel oplevert voor de stad."


In de werkgroep zijn Museum Prinsenhof Delft, omwonenden en het Prinsenkwartier vertegenwoordigd, maar ook andere betrokken inwoners en organisaties, zoals De slag om het Prinsenhof, Delfia Batavorum en de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. Samen maakten zij een toekomstvisie waar alle leden achter staan. De toekomstvisie van de werkgroep is te vinden op www.delft.nl/prinsenhof.

Meer berichten