Foto:

Gemeente en burger

'Dit mag nooit gebeuren!' Het is zomer 2018. Brie van Klaveren slaakt haar Delvenaarse harteschreeuw over de desastreuze bouwplannen voor het Prinsenhofgebied. Brie onderneemt meteen actie wat leidt tot de legendarische protesten op het Agathaplein van 22 juli 2018 met vele honderden boos-bezorgde demonstranten. Daar is ook de kersvers benoemde wethouder Bas Vollebregt aanwezig om de vele protesthandtekeningen in ontvangst te nemen. Hij zegt toe alle besluitvorming hieromtrent terug te draaien en te herstarten. Aldus geschiedt.

Namens Delft: Bedankt!

Irma Lauwers van de gemeente spreekt hierop met vele betrokken inwoners en omwoners, van twintigers tot zeventigers, van centrummers tot buitenwijkers, van bouwspecialisten tot leken, en zo wordt een veelzijdige werkgroep geformeerd die aan de slag gaat. Opdracht: ontwikkel een visie die recht doet aan het historische karakter van het Prinsenhofgebied alsmede aan de moderne voorzieningeneisen. Na ruim een half jaar hard werken, museabezoeken, plannen en tekeningen, heftige discussies, en gesprekken met de stad, brengt de werkgroep een krachtig en niet-vrijblijvend advies uit aan het College van Burgemeester & Wethouders. Dit gezamenlijke traject van burgers en gemeente is zowel fascinerend als hobbelig. Directe democratie is niet makkelijk, wél noodzakelijk én zeer leerzaam voor alle partijen. Deze Delftse aanpak is een uitstekend voorbeeld van gemeente-burger samenwerking en burgerzeggenschap in de praktijk. Ze verdient navolging in het hele land. Wat goed blijkt te werken is: 1. De wil er samen uit te komen. 2. Open staan voor andere zienswijzen. 3. Buiten gebaande paden denken. 4. Elkaar recht in de ogen kijken. 5. Egoloos luisteren. 6. Humor. Zo groeit wederzijds vertrouwen in het voortdurende besef dat we dit doen in het belang van ons lieve historische stadje. Speciale hulde aan alert initiatiefneemster Brie van Klaveren en moedig wethouder Bas Vollebregt. Namens Delft: bedankt! En gemeente: zet deze nieuwe effectieve werkwijze voort!

Annemarie de Vries
Meer berichten