De Hipolitusbuurt.
De Hipolitusbuurt. (Foto: )

Afvalligen: Zaterdagavond begin jaren 1960.

Afvalligen: Wij zijn niet als de bewoners van Babel, die een toren wilden bouwen om God te kunnen bezoeken om een hartig woordje met hem te praten. Wij rekenen onszelf ook niet tot de atheïsten wij ,,doen er wel iets aan" wij gruwen wellicht van de bekende uitspraak: gods- dienst is opium voor het volk.

Delft - Neen, wij scharen ons niet onder de bestrijders van het Chris- tendom, wij lezen met afschuw de geschiedenis van de Romeinse keizer Flavius Julianus, die 16 november 331 werd geboren en 30 jaar later in een veldtocht tegen de Perzen om het leven kwam. De daden van deze keizer worden in de geschiedenis zeer verschillend beoordeeld. Hij onderwierp de Galliers, hij verbeterde het bestuur en de rechtspraak en hij schijnt bovendien matig voor zichzelf te zijn geweest, rechtvaardig als tegent en dapper als krijgsheld. En toch...

In de geschiedenis leeft de naam van deze keizer voort als Julianus de afvallige, hij kreeg een gelovige opvoeding, doch desondanks keerde hij terug tot het heidendom en vervolgde hij de Christenen waar hij maar kon. Openlijk verklaarde hij de oorlog aan de God der Christenen. Volgens de overlevering zou hij, toen hij sterven ging, met inspanning van zijn laatste krach- ten de vuist ten hemel hebben geheven en hebben uitgeroepen: ,,Nazarener, gij hebt mij over- wonnen"… Gelukkig zijn wij niet als de torenbouwers van Babel, wij zijn ook niet gelijk aan die afvallige Romeinse keizer. En toch…. Hoe vele malen binden wij in ons eenvoudige leven van alle dag niet de strijd aan tegen God? Wij doen dat niet openlijk, zoals degenen, die het bestaan van een God eenvoudig loochenen. Meermalen voeren wij die strijd zelfs onbewust. Zoals Adam en Eva weigerden God te gehoorzamen, zo willen wij ook vaak eigen heer en meester zijn, wij willen ons niet onderwerden aan zijn wetten. Och kom, zeggen wij, zo erg is het toch niet met ons gesteld, dat slaat niet op ons! Wij hebben wel onze fouten, maar we hebben toch ook onze goede eigenschappen. Als wij op zaterdagavond op de klis wandelden en elkaar tegenkwamen, hadden wij het toch best naar ons zin, de toren van Babel is nooit ge- lukt en ligt ver achter ons!

Meer berichten