Dick Stammers.
Dick Stammers. (Foto: )

Gelukkig samenleven

Zomercolumn van Dick Stammes

Het dogma van de economische groei (méér productie, hogere winsten, nóg meer consumeren) heeft zijn langste tijd gehad en leidt tot steeds meer zwakheid en ontwrichting: rampzalig overtoerisme, egoïsme, milieuvervuiling, klimaatcrisis, corruptie, burn-outs, méér pillen slikken, grotere kloof arm – rijk, enz. We zijn toe aan een betere, sterkere en intelligentere manier van denken en handelen. Het uitgangspunt: Geluk voor ons allen.

Hoe ziet een samenleving eruit die geluk als basisbeginsel heeft? Ik sprak hierover met Marcel de Jong, mede-columnist van deze krant. Het leven begint bij: opvoeding en onderwijs. Een kind is pas gelukkig als de ouders gelukkig zijn. Wat is een gelukkige school met gelukkige kinderen? Hoe onderwijzen leraren geluk? Welke vakken dragen bij aan geluk? Het vak Bewustzijn? Meditatie? Geweldloze communicatie? Of het vak Inter-zijn: de kunst van het bewust met elkaar omgaan en vredig samenleven.

Zou het kunnen dat het normaal is om gelukkig te zijn, maar dat we dit gaandeweg de rit uit het oog verliezen? Kunnen we geluksvaardigheden leren? Een levenshouding van geluk ontwikkelen waarbij we problemen, angsten en verlies gebruiken om gelukkiger en sterker te worden? We werken beter en lossen makkelijker problemen op wanneer we gelukkig zijn. We werken slechter wanneer we druk-druk-druk doen. Welke producten maken industriëlen, landbouwers en farmaceuten als ze gelukkig zouden zijn? Kan de overheid een beleid van geluksbevordering voeren? Wat is nodig opdat mensen zichzelf gelukkig durven te maken? Kunnen we voorwaarden scheppen voor geluk? En kunnen we anderen terzijde staan om gelukkig te zijn? Onze relaties bloeien wanneer we de moed hebben samen gelukkig te zijn.

Geluk als een vanzelfsprekende, natuurlijke manier van leven. Zou dat kunnen? Graag vernemen Marcel en ik uw gelukservaringen en ideeën. We organiseren er namens de Delftse Post een discussiebijeenkomst over. Doet u mee?

Meer berichten