Foto:

De Beestenmarkt, de plannen in 1962

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Hoe werd er in 1962 gedacht over de zaterdagse markt: Er is veel voor te zeggen, dat deze markt naar de Beestenmarkt wordt verplaatst: Als beestenmarkt heeft het niet veel meer te betekenen. Och als plein, met een heel apart karakter, neemt zij toch nog altijd een bijzondere plaats in onze binnenstad in.

Delft - Er is, zoals bekend,een boos plan dat de Beestenmarkt bedreigt, men mag verwachten dat het gezond verstand zal zegevieren en onze gemeentelijke bestuurders de geprojecteerde doorbraak voor de Beestenmarkt een onverbiddelijk halt zullen toeroepen. Iedereen, die hart heeft voor onze oude stad, zal moeten toegeven, dat het gelijk zou staan met het plegen met vandalisme als men de beslotenheid van het plein met de slopershamer kapot zou maken. De Beestenmarkt is waard, dat zij behouden blijft, doch zal dan een nieuwe bestemming moeten krijgen. Wij zijn ervan overtuigd, dat het plein een meer centrale plaats in onze binnenstad zal kunnen gaan innemen. Het bewijs werd namelijk geleverd toen gedurende de kermisweek tweemaal de zaterdagse markt op de Beestenmarkt werd gehouden. Dit was voor veel stadgenoten, we mogen gerust zeggen: een openbaring. Ook voor het verkeer is er alles voor te zeggen om de zaterdagse markt definitief naar de Beestenmarkt te verplaatsen. Niet alleen uit het oogpunt van attractiviteit, maar ook omdat het verkeer ermee gediend zal zijn. Naarmate het verkeer in de binnenstad is toegenomen is de zaterdagse markt daarvoor meer en meer een obstakel geworden. Als de kramen nu op de Beestenmarkt komen te staan dan ondervindt het verkeer daarvan in het geheel geen hinder, bovendien kan men dan de parkeerruimte op Brabantse Turfmarkt en Burgwal volledig benutten Er zal echter, naar onze mening, meer gebruik worden gemaakt van de Beestenmarkt, indien men haar een werkelijk levend deel van de binnenstad wil doen zijn, dit lijkt ons heel goed mogelijk. Terrasjes: De Beestenmarkt leent zich zeker voor het geven van volksconcerten, zowel door muziekverenigingen als door zangkoren.

Ga eens kijken hoe het er nu uit ziet er is geen plaats meer vrij!

Meer berichten