Koorproject voor Allerzielen

Delft - Geoefende zangers kunnen zich opgeven om mee te zingen met een projectkoor voor Allerzielen. Dit projectkoor zingt tijdens een speciale viering op 2 november, de dag waarop in de westerse kerkelijke traditie de overledenen herdacht worden. Voor deze dag is prachtige koormuziek gecomponeerd. Koorschool Delft organiseert dit project in samenwerking met de oud-katholieke parochie aan het Bagijnhof. Informatie over dit project is te vinden op: https://koorschooldelft.nl/. Aanmelden kan tot 10 september.

Meer berichten