Theodor van der Lans (Onafhankelijk Delft) en Aad Meuleman (Stadsbelangen Delft) hebben een goed gevoel over de fusie tussen beide partijen. "Dat is in het belang voor de gewone Delftenaar."
Theodor van der Lans (Onafhankelijk Delft) en Aad Meuleman (Stadsbelangen Delft) hebben een goed gevoel over de fusie tussen beide partijen. "Dat is in het belang voor de gewone Delftenaar." (Foto: )

Stadspartijen Delft onderzoeken fusie

Sterke partij gewone Delftenaren

Door: Marcel de Jong        

Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft onderzoeken de mogelijkheid om te fuseren. ,,Als één partij kunnen we beter het geluid van gewone Delftenaren laten horen."

Delft - Volgens Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft is het noodzakelijk dat beide partijen samengaan. "De landelijke bestuurspartijen houden onze lokale partijen systematisch buiten de coalitiebesprekingen voor een nieuw gemeentebestuur . We staan bij voorbaat buitenspel, hoe constructief we ook meedenken." Theodor van der Lans van Onafhankelijk Delft herkent dit. "We mochten de laatste keer even aanschuiven bij de besprekingen, maar dat was een rituele dans. Je voelde gewoon dat de anderen dachten: haal je maar niets in het hoofd. Het echte Delftse geluid telt niet mee."

In haarvaten stad

Van der Lans begrijpt deze systematische uitsluiting van de twee stadspartijen niet. "Wij zitten in de haarvaten van de stad. Wij laten het lokale geluid horen. We hoeven ons niet te schikken naar een dictaat van een partijbureau in Den Haag. Lokale politiek moet bedreven worden door lokale partijen." Meuleman: "Denk je nou echt dat GroenLinks zijn stemmenwinst te danken heeft aan lokale prestaties? Welnee, die liften mee op het succes van hun landelijke partij."Van der Lans: "Wij weten wat er speelt in de stad. We kennen de verhalen en geschiedenis van families, sportclubs, de mensen in de wijken. Die lokale verhalen verdienen een plek in het gemeentebestuur."

Niet alleen studentenstad

Dat lokale geluid vinden Meuleman en Van der Lans ook belangrijk omdat in hun ogen studentenpartij STIP een te grote rol in het stadsbestuur speelt. Meuleman: "Die komen logischerwijs alleen op voor de belangen van studenten. Maar in Delft wonen veel mensen die niet studeren." Van der Lans: "STIP is een veredelde belangenpartij. Door hun deelname aan het stadsbestuur zie je dat studenten meer mogen dan gewone inwoners. Wij komen op voor die gewone Delftenaren."

Sterke stadspartij

Een fusie tussen Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen moet leiden tot één sterke Delftse stadspartij, waar de traditionele bestuurspartijen niet meer omheen kunnen. "Samen zijn we de grootste partij van Delft," legt Meuleman uit. "Maar dat is natuurlijk virtueel. Bij de komende verkiezingen wordt duidelijk hoeveel gewone Delftenaren ons steunen."

Vertrouwen in elkaar

Het samengaan van beide stadspartijen is geen vanzelfsprekendheid. Eerdere pogingen mislukten. "Maar er is veel veranderd," legt Van der Lans uit. "Onafhankelijk Delft is volwassen geworden. We willen meer verbindend zijn, geen partijen meer uitsluiten. Ook begrijpen we dat bestuursverantwoordelijkheid betekent dat je compromissen moet sluiten." Hij glimlacht. "Je zult niet meer zien dat de lijsttrekker tijdens een verkiezingscampagne in een tangaslip over de Markt loopt." Meuleman: "We moeten allebei over onze eigen schaduw heen stappen. En dat gaat lukken. De onderlinge contacten zijn goed. De fracties zijn al bij elkaar op bezoek geweest. De grondhouding over een fusie is positief."
Van der Lans vertelt dat de partijen van elkaar kunnen leren. "Stadsbelangen werkt heel gestructureerd. Ze zijn ook goed in het sluiten van compromissen. Van die werkwijze kunnen we als Onafhankelijk Delft veel van leren." Meuleman vindt Onafhankelijk Delft goed in het zoeken en vinden van de publiciteit. "Aan de andere kant worden besluiten niet in de media genomen, maar in de gemeenteraad." Van der Lans erkent dit: "We zullen minder roepen en meer constructief zoeken naar oplossingen. Dat is een wat andere koers dan in het verleden, ja, maar ook wij ontwikkelen onszelf."

Naam kiezen

De twee fracties in de gemeenteraad zullen lopende het fusieproces onafhankelijk blijven opereren. "Maar op praktisch gebied gaan ze samenwerken", aldus Van der Lans. "Gezamenlijk standpunten innemen, samen moties en amendementen indienen. " Meuleman vertelt dat de definitieve beslissing over een fusie bij de leden van Stadsbelangen ligt. "Zij hebben in december het laatste woord."

De naam van de nieuwe partij is nog niet bekend. Van der Lans: "We willen een shortlist maken van drie of vier namen. Die leggen we voor aan de Delftenaren. Delft gaat de naam van de nieuwe partij kiezen!"

 

Meer berichten