In de avond een boek lezen is lang niet overal in de wereld vanzelfsprekend (foto: Opmeer Reports).
In de avond een boek lezen is lang niet overal in de wereld vanzelfsprekend (foto: Opmeer Reports). (Foto: Opmeer Reports)

Energietransitie Mozambique en Malawi

Door: Geert van Grootveld

Duurzaam Delft

In 2015 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties de ontwikkelingsagenda voor de periode 2015 – 2030 vastgesteld. Het hoofddoel is dat er een einde komt aan forse problemen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering. De agenda bestaat uit 17 doelen. Eén ervan is dat voor het jaar 2030 iedereen in de wereld toegang moet hebben tot energie.

Delft - Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot elektriciteit. In de avond wordt kaarslicht gebruikt of er wordt een dieselaggregaat ingezet. Hoeveel mooier zou het zijn wanneer met zonne-energie elektriciteit geproduceerd zou kunnen worden. En natuurlijk dat deze opgeslagen kan worden zodat er in de avond gewerkt, gestudeerd, gesport kan worden. Dit biedt grote voordelen voor economie, onderwijs en gezondheid.

Solarworks!

Gelukkig is de technologie hiervoor beschikbaar. Bijvoorbeeld door het bedrijf Solarworks!, dat als startup voortgekomen is uit de TU Delft en onderdeel is van YES!Delft. De missie van het bedrijf is om levensveranderende oplossingen te ontwikkelen voor opkomende markten tegen zo laag mogelijke kosten. Het startte haar werkzaamheden in 2008 met het te koop aanbieden van een simpel lampje op zonne-energie in Zuid-Afrika. Inmiddels biedt het bedrijf systemen aan waarmee mensen hun hele huis kunnen verlichten, hun telefoon kunnen opladen, en zelfs een TV of koelkast kunnen laten draaien. Het bedrijf biedt deze oplossingen aan in Mozambique en Malawi. In beide landen heeft meer dan 75% van de bevolking geen toegang tot elektriciteit.

Laagdrempelige oplossing

Maar het betalen van een hoog bedrag in één keer vormde voor velen een te hoge barrière. Daarom is gekeken of aan de behoefte aan elektriciteit op een laagdrempeliger wijze voldaan kan worden. Zo kan de klant nu kiezen voor een zeer kleine opzet voor bijvoorbeeld een verlichting met 3 LED-lampen. Dit kan worden gecombineerd met een mobiel betalingssysteem. Hiermee wordt het zonne-energiesysteem voor een bepaalde duur ontgrendeld. Bijvoorbeeld voor een dag of een week. De klant betaalt hiervoor een laag bedrag, en lost met elke betaling een stukje van het totale aankoopbedrag van het systeem af. Na verloop van 2 à 3 jaar wordt het energiesysteem volledig eigendom van de klant.

Het netwerk breidt zich uit

Solarworks! heeft inmiddels meer dan 20.000 systemen geïnstalleerd in Mozambique en Malawi. Het bedrijf verwacht dat dit aantal nog flink zal stijgen. Het systeem is erg eenvoudig uit te breiden. Je kunt klein beginnen en geleidelijk uitbreiden. Dat deze benadering een groot succes is, is niet alleen af te leiden uit de snelle groei maar ook uit het feit dat het aantal wanbetalingen erg klein is. De kern van dit succes is de combinatie van de hardware met een mobiel betalingssysteem. De kosten worden op deze wijze zo laag mogelijk gehouden.

Deze ontwikkeling levert een forse bijdrage aan de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

Meer berichten