Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout
Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout (Foto: )
Bespiegelingen

Mooi plan Prinsenhof

Bespiegelingen door Marcel de Jong

Vrijwel altijd betreed ik het centrum via het Sint Agathaplein. Daar waan ik me geborgd door het verleden. De geschiedenis omarmt me, daar tussen het park, dat zich ietwat schuil houdt achter een ijzeren hek, het beeld van Willem van Oranje, het klooster waarin Museum Prinsenhof onze nationale geschiedenis levend houdt en het Prinsenkwartier, waar lokale kunstenaars hun schone werken laten zien.

Een hele tijd geleden wilde de gemeente dit gebied helemaal op de schop gooien. De historische gebouwen moesten rigoureus aangepakt worden. Het Prinsenhof-poortje moest gesloopt worden, er moest een loopbrug komen, meer ruimte voor feesten en festiviteiten. Dat plan van ambitieuze architecten met een onthutsend gebrek aan historisch gevoel is gelukkig van tafel. Een werkgroep, bestaande uit betrokken bewoners van de stad, heeft inmiddels hele andere plannen op tafel gelegd, behoedzaam, met respect voor de geschiedenis van het Agathaplein. Niet slopen om het slopen, niet veranderen om het veranderen, maar aanpassen waar dat nodig is om de samenhang tussen het klooster, het prinsenkwartier en het park te versterken.

In de plannen wordt het museum verbeterd, met meer faciliteiten, voor bezoekers, maar ook voor cultureel ondernemerschap en museumorganisaties. De Waalse kerk en de museumkelders krijgen een belangrijker rol. Verder komt de ingang van het museum aan de zijde van de Prinsentuin, waardoor het museum beter zichtbaar is en meer verbonden met het park. De kloostertuin wordt opener en krijgt aan de zonkant een museumcafé met terras. Zo wordt het Prinsenhofgebied nog meer een intieme en uitnodigende plek. Geen doorgangsroute maar een plek waar het fijn is om langer te verblijven.

Die plannen voelen goed – passend bij het verleden dat weerklinkt in iedere voetstap op het Sint Agathaplein. Hopelijk neemt de gemeenteraad de voorstellen van de werkgroep volledig over. Zo wordt Sint Agathaplein de mooiste entree van de binnenstad. Een oase van rust en cultuur.

Meer berichten