DenkTank team inclusie. V.l.n.r Sem Nouws, Roosje Ruis, Lotfy Hassan, Fuuk van der Scheer, Bruno Verdam (foto: Ernst de Groot)
DenkTank team inclusie. V.l.n.r Sem Nouws, Roosje Ruis, Lotfy Hassan, Fuuk van der Scheer, Bruno Verdam (foto: Ernst de Groot) (Foto: )

TU Delft studenten in DenkTank

Door: Annemarie Oorthuizen

De digitale samenleving

De TU Delft studenten Lotfy Hassan, Sem Nouws en Fuuk van der Scheer zijn afgelopen augustus geselecteerd om deel te nemen aan de Nationale DenkTank. Met een team van 20 jonge academici gaan ze gedurende vier maanden aan de slag met maatschappelijke vraagstukken binnen het thema 'de digitale samenleving'. "Een onderwerp dat van belang is voor een groot deel van de samenleving", aldus Hassan.

Delft - Sinds augustus hebben Hassan (Aerospace Engineering), Nouws en Van der Scheer (beide Technische Bestuurskunde) hun Delftse studentenkamer ingeruild voor een accommodatie in Amsterdam om deel te kunnen nemen aan de Nationale DenkTank. "Dit is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid waarin elk jaar 20 (net afgestudeerde) studenten en promovendi maatschappelijke problemen onderzoeken en oplossingen aandragen", legt Nouws uit. Het thema van 2019 is 'de digitale samenleving'. "Dit thema hebben we onderzocht in vier subthema's vanuit de vraag 'Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?'. Wij zaten in de groep die het subthema inclusie heeft onderzocht", vertelt Van der Scheer. Hassan geeft aan dat ze twee grote knelpunten hebben geïdentificeerd: "Ten eerste is er een groep van 3 miljoen Nederlanders die beperkte digitale vaardigheden hebben. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld geen email kunnen sturen." Een effectieve oplossing om hen de vaardigheden aan te leren is er nog niet. "Het tweede knelpunt is de groep mensen met een visuele of motorische beperking. Het is opvallend dat overheden vanaf 2020 verplicht zijn hun websites voor deze groep toegankelijk te maken maar dat ondanks deze regelgeving dit niet hoog op de agenda's lijkt te staan", vervolgt Hassan. "De 'analysefase' van de DenkTank is nu afgerond. We gaan nu verder met de 'oplossingsfase', waarbij we op 12 december onze oplossingen voor de knelpunten zullen presenteren", vertelt Van der Scheer. "Hierna is het echter niet afgelopen, vanuit de analyses en oplossingen ontstaan vaak start-ups, campagnes, beleidsveranderingen en visie stukken", aldus Hassan. Of ze in hun carrière verder zullen gaan met het thema van 'de digitale samenleving' zal de toekomst uitwijzen. Maar de DenkTank heeft hen sowieso een stevige basis gegeven.

Van der Scheer vertelt dat er veel ruimte is in het traject voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Nouws geeft aan: "In 4 maanden tijd leer je zoveel dat je met experts kunt meepraten en echt begrijpt wat er wordt gezegd". Zowel Hassan als Van der Scheer hebben ook veel gehad aan het samenwerken in een diverse groep. "Tijdens je studie werk je samen met anderen die ook een technische achtergrond hebben. Het is waardevol om de ideologieën en standpunten te horen vanuit bijvoorbeeld de geneeskunde en de filosofie", aldus Hassan. Ze zijn alledrie enorm enthousiast over de DenkTank en willen hun kennis graag inzetten voor de samenleving.

Meer berichten