De Laurentius SBO school is gezond

De Laurentius Speciaal Basisonderwijs School (SBO) aan de Griegstraat in de wijk Buitenhof heeft het vignet Gezonde School behaald met themacertificaat Bewegen en sport. Met het vignet Gezonde School laat de Laurentius SBO school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Laurentius SBO school is trots op dit behaalde resultaat. Samen met de opening van het nieuwe schoolplein vindt de officiële feestelijke opening en uitreiking van het Vignet plaats op vrijdag 18 oktober tussen 14.15 Uur en 15.15 uur op de schoollocatie aan de Griegstraat nr. 2 in Delft.

Delft - In de gezonde school komen beleid en uitvoering samen en is er aandacht voor structurele aanpak. De gemeente Delft, JOGG gemeente en de school vinden aandacht voor het welbevinden en gezondheid van de leerlingen en de medewerkers heel belangrijk. Ook dat er een boodschap is voor ouders voor een gezonde leefstijl en aandacht voor de directe schoolomgeving.

De Laurentius SBO school besteedt heel veel aandacht aan het Welbevinden van haar leerlingen en zet daarnaast in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit doet school door aandacht te hebben voor gezonde voeding en water drinken en voor bewegen en sporten. Zo heeft school afgelopen schooljaar hard gewerkt aan de structurele inzet voor een goede vakleerkracht gym, is aan de slag gegaan met Special Heroes, een sportstimuleringsprogramma, met pauze gym en is het schoolplein omgetoverd tot een zeer aantrekkelijk en uitdagend plein om te sporten en veel te bewegen. Ook bewegend leren heeft hier een plek in gekregen!

Met inzet voor de leerlingen, betrokkenheid van schoolpersoneel, ouders en een gezonde schoolomgeving zorgt de Laurentius SBO school voor gezonde leerlingen op het thema Bewegen en Sporten. De activiteiten zijn structureel ingevoerd in de schoolplannen en daardoor is er meer kans op meer vitale en socialere leerlingen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Bij het werken aan Gezonde School wordt de Laurentius SBO school ondersteund in dit proces door GGD Haaglanden.

Directeur mevrouw Sonja van Gog is trots om een Gezonde School te zijn. Vanaf 18 oktober hangt op de gevel van school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen die de school binnenkomt zien dat de Laurentius SBO nu ook een gezonde school is!" Wethouder Hatte van der Woude reikt het vignet voor de Gezonde school uit tijdens een feestelijke happening en opening van het nieuwe schoolplein dat is mede mogelijk gemaakt door Stichting ons Katholiek onderwijs, Stichting Zoneparc en WelzijnsFonds.

Meer berichten