Voorzitter Gé Kleijweg met het nieuwe magazine BuytenKansen (foto: Annemarie Oorthuizen)
Voorzitter Gé Kleijweg met het nieuwe magazine BuytenKansen (foto: Annemarie Oorthuizen) (Foto: Annemarie Oorthuizen)

Lancering magazine BuytenKansen

Door: Annemarie Oorthuizen

Van visie naar plan voor Buytenhout

Op 14 november wordt het magazine BuytenKansen van de BuytenhoutTafel gelanceerd. Er is ruim een jaar gewerkt aan een omvattende visie op het buitengebied Buytenhout-West. "We zijn enorm trots op de uiteindelijke visie", aldus Gé Kleijweg, voorzitter BuytenHoutTafel. Nu breekt echter de cruciale fase aan om van visie naar plan te gaan.

Delft - De BuytenHoutTafel is een burgerinitiatief met als doel een visie te formuleren rondom het buitengebied Buytenhout-West. "In de gebiedsvisie hebben we biodiversiteit op nummer 1 gezet. Dit is een kwetsbare waarde die tegelijkertijd van belang is voor een vitale leefomgeving", vertelt Kleijweg. Verder heeft de BuytenHoutTafel ambities opgesteld rondom de thema's recreatie, water, mobiliteit, economie en landbouw. Als beweegreden voor dit initiatief vertelt Kleijweg het volgende: "We zitten als wereld momenteel in transitie. We komen uit een situatie waarin de overheid bedacht wat goed voor je was, en ontwikkelen richting een maatschappij waarin we als burger zelf moeten gaan nadenken over grote onderwerpen. Met het oog op de omgevingswet die binnenkort in werking gaat is het belangrijk om in een vroeg stadium met elkaar na te denken over onze leefomgeving". De BuytenHoutTafel is op dit gebied een ware pionier. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee: "Het initiatief is zo nieuw dat bestuurders zich er nog niet goed raad mee weten. Onze manier van aanpak is een nieuwe vorm van democratie zonder een politieke kleur", aldus Kleijweg. "Nu de gebiedsvisie afgerond is, breekt er een cruciale fase aan. Het is de vraag wat de politiek gaat doen met de visie die voor ze klaar ligt. Het is nu aan hen om van een visie naar een plan toe te werken". Het magazine speelt een belangrijke rol in het verspreiden van de visie rondom Buytenhout-West. "Het geeft ieder de mogelijkheid om de visie laagdrempelig tot zich te nemen. Zo gaat de visie letterlijk en figuurlijk leven. In de volgende fase die aanbreekt is uiteindelijk ieders denkkracht en betrokkenheid belangrijk. Samen maken we het grotere verschil", vindt Kleijweg.


Onder het gebied Buytenhout vallen de Delftse Hout, Bieslandse Bos, Balijbos en Dobbeplas. Dit betekent dat zowel de Gemeente Delft als de Gemeente Pijnacker-Nootdorp maar ook het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer verantwoordelijk zijn voor het gebied. De presentatie van de visie en de lancering van het magazine vinden plaats op donderdag 14/11 (17.15 – 20.00 uur) bij Hogeschool Inholland aan de Rotterdamseweg 141. Aanmelden is verplicht via info@buytenhouttafel.nl. Meer info: www.buytenhouttafel.nl.

Meer berichten