Reinier Haga Prostaatkankercentrum organiseert informatieavonden

Delft - In de maand november ('Movember') organiseert het Reinier Haga Prostaatkankercentrum twee avonden met als onderwerp prostaatkanker. Op 14 november vindt er een lotgenotenavond plaats over uitgezaaide prostaatkanker (Delft), op 19 november een informatieavond over prostaatkanker (Den Haag).

In het kader van 'movember' liet het Reinier Haga Prostaatkankercentrum een onderzoek uitvoeren naar de 'keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker'.' Ruim 35 procent (37%) van de in totaal 1.067 ondervraagde Nederlandse mannen van 55 jaar en ouder gaf aan interesse te hebben in het bijwonen over bijeenkomsten over het onderwerp prostaatkanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er nog steeds veel onwetendheid is over de ziekte. Op basis van deze uitkomsten heeft het centrum twee avonden georganiseerd, één in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en één in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Lotgenotenbijeenkomst over uitgezaaide prostaatkanker op 14 november in Delft

Op donderdag 14 november a.s. organiseert het Reinier Haga Prostaatkankercentrum een lotgenotenavond over uitgezaaide prostaatkanker. Geïnteresseerden zijn welkom om kosteloos deel te nemen van 19.00-21.30 uur in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De bijeenkomst gaat over de behandelmogelijkheden bij uitgezaaide prostaatkanker, de gevolgen hiervan en leefstijladviezen bij de behandelingen. In kleine groepen - onder begeleiding van specialisten – zal er kennis gedeeld worden over:

Mijn partner krijgt hormonale therapie, wat nu?

Waarom is bewegen bij hormonale therapie belangrijk?

Vroegtijdige zorgplanning: bespreken van wensen en verwachtingen tijdens het leven en rondom het sterven

Kosteloos inschrijven kan via deze link: https://www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum/lotgenotenavond/

Movember

Het onderzoek naar de 'keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker' werd uitgevoerd in het kader van 'Movember.' In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose en elke drie uur sterft iemand aan de gevolgen van deze ziekte.. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten nog beter helpen en begeleiden.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in oktober 2019 uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. De doelgroep van het onderzoek bestond uit Nederlandse mannen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, representatief voor Nederland als het gaat om leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en regio. De volledige onderzoeksresultaten en verantwoording zijn te vinden op www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum/onderzoek

Voor meer informatie over deze informatieavonden kunt u contact opnemen met Olaf Ouwerkerk via 06-24734999 en o.ouwerkerk@rdgg.nl

Reinier Haga Prostaatkankercentrum

In het prostaatkankercentrum werkt een dedicated team van zes urologen, vier radiologen, vierradiotherapeuten, vier oncologen, vier oncologieverpleegkundigen en nucleair geneeskundigen en pathologen in één ruimte en vanuit twee eigen locaties, Delft en Den Haag. Deze professionals zijn afkomstig uit alle ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep, namelijk het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Het prostaatkankercentrum is toegankelijk voor alle mannen met een indicatie en na doorverwijzing van hun huisarts en wordt door haar patiënten beoordeeld met een 8.8 als rapportcijfer.

Meer berichten