SP, SD en OD verzetten zich tegen scholenschuif

De Delftse politieke partijen SP Delft, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft sluiten zich aan bij de actiegroep die tegen de scholenschuif de strijd Tanthof aangaat. Ze doen mee met de acties en willen samen met de Delftse inwoners voor behoud van het park en de kinderboerderij vechten. Volgens de partijen wordt er door het college “niet geluisterd” en lijden de wethouders aan “tunnelvisie”. Ze vinden de acties nodig om de politiek in Delft wakker te schudden.

De voorgenomen scholenschuif in Tanthof vindt veel tegenstand in de stad, volgens de drie oppositiepartijen SP Delft, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft is die tegenstand terecht. Zij hebben vele tegenargumenten tegen het bouwen van één centrale campus in Tanthof: verlies van groen en wijkvoorzieningen, de kosten om een centrale locatie bereikbaar te maken, het uit elkaar trekken van de wijkstructuur, het opkroppen van 1000 leerlingen in één megaschool, en nog vele andere argumenten. Maar op de vragen van deze partijen om ook de optie te onderzoeken om scholen in de wijken te vernieuwen reageerde het college tijdens de commissievergadering met een resoluut nee. De drie partijen nemen daar geen genoegen mee: “Er wordt dus niet geluisterd naar bewoners, belanghebbenden en politici met goede tegenargumenten. Dan is het logisch dat mensen in actie komen om van zich te laten horen.”

Het tegenargument van de wethouder – dat de schoolbesturen deze voorkeur hebben uitgesproken en dat de gemeente dit dan moet uitvoeren – klopt volgens de stadspartijen van geen kant: “Wettelijk gezien is er geen vaste ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’. Zowel het schoolbestuur als de gemeente heeft verantwoordelijkheden en verplichtingen, uiteindelijk moeten ze er samen uitkomen. Het college stelt zich gewoon slap op en danst naar de pijpen van de schoolbestuurders, terwijl de gemeente naast de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ook alle andere belangen moet meewegen.” De partijen benadrukken dat ze ook inzien dat de schoolvoorzieningen in Tanthof niet meer aansluiten bij de behoefte: “Dat er wat moet gebeuren is duidelijk, maar nieuwe schoolgebouwen kunnen ook op de huidige locaties gerealiseerd worden. Dat is beter voor de kinderen, de bewoners, voor leraren, en voor de gemeente.”

Meer berichten