Foto: Delft imagebank

Volgende stap op weg naar plan Prinsenhof

Het proces voor de ontwikkeling van het Prinsenhof komt in een volgende fase. De gemeente laat de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied verder uitwerken in een meer gedetailleerd ontwerp. Dit is nodig om een betrouwbare raming te maken van de kosten, waarop het gemeentebestuur keuzes kan maken.

Delft - De toekomstvisie is dit jaar opgesteld door de werkgroep Prinsenhof, met drie scenario's met een oplopend ambitieniveau. Op basis van deze visie heeft het college in juli opdracht gegeven de plannen door te rekenen.

Het maken van een goede raming blijkt nu echter niet mogelijk, omdat in elk van de scenario's nog te veel ontwerpvragen zitten. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag welke maatregelen per ruimte nodig zijn om het binnenklimaat te regelen in het museum. Dit is extra complex, omdat het gaat om een monumentaal pand. Bij het doorrekenen leiden de onzekerheden tot grote bandbreedtes in kosten.

Een betrouwbare raming is een voorwaarde om een besluit te kunnen nemen over de hoogte van de investeringen in het Prinsenhof. Het college wil daarom nu eerst een ontwerp laten maken. Het gaat om de variant die de inhoudelijke visie van het museum mogelijk maakt en waarbij ook de buitenruimte wordt betrokken. Als duidelijk is welke investeringen nodig zijn, kunnen college en gemeenteraad vervolgens bepalen wat de omvang van het project precies wordt.

Het college wil in de eerste maanden van 2020 een voorstel aanbieden aan de raad voor het ontwerpproces. Ook in die ontwerpfase wil het college de stad blijven betrekken. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2021 een definitief ontwerp liggen. Op basis daarvan kan de raad beslissen.

Meer berichten