Foto:

Ook Delft had een Rembrandt

Door: Jeroen Stolk

Delftse kunstenaars

Rembrandt werd opgeleid tot portretschilder maar kwam diep in de schulden te zitten. Nee, we hebben het hier niet over de beroemdste Hollandse meester Rembrandt van Rijn, maar over de Delftse kunstschilder Rembrandt Cornelisz. Verboom. Zijn geboortejaar is niet bekend maar zijn vader, een suikerbakker, werd op drie december 1602 begraven.

Delft - Tien jaar eerder was vader Cornelis Rembrandts Verboom met moeder Claertge Dircxs van Schapensteijn getrouwd. Dus Rembrandt, ook wel Reymbrandt, moet tussen 1592 en 1602 verwekt zijn. Jongens werden in die tijd op hun 25e volwassen beschouwd. Omdat Reymbrandt tussen 1618 en 1620 in het weeshuis verbleef moet hij nog minderjarig zijn geweest. Hij kan daardoor op z'n vroegst in 1595 geboren zijn en uiterlijk in 1603. Het schildertalent van Rembrandt moet al op jonge leeftijd ontdekt zijn want in 1618 stemden zijn voogden toe dat hij als leerjongen geplaatst werd bij kunstschilder Harmen Arentsz. van Bolgersteyn. Hij zal toen tussen 15 en 23 jaar oud geweest zijn. Mogelijk had Rembrandt de beginselen van het schilderen van zijn oom geleerd, de kunstschilder Jacob Lambrechts Loncke. Ook zij neef Rimbrant Jacobsz. Loncke was werkzaam als kunstschilder. Bolgersteyn werkte als landschap- en portretschilder en vervaardigde incidenteel historische stukken. Verboom zou bij hem de kunst van het portretschilderen leren. Gebruikelijk was dat een leerjongen in het gezin van de meester opgenomen werd gedurende zijn opleiding. Rembrandt bleef echter in het weeshuis wonen en zou tot 1620 bij Bolgersteyn in de leer blijven. Rembrandt heeft zich nooit in laten schrijven bij het Delftse Sint-Lucasgilde voor kunstschilders. Evenmin zijn er uit inventarissen schilderijen van hem bekend. In zijn privé-leven was Rembrandt niet bepaald verantwoordelijk bezig. Zo maakte hij schulden die hij na herhaalde verzoeken bleef weigeren te betalen. Wanneer zijn schuldeiser dreigde een deurwaarder op hem af te sturen, gaf hij te kennen deze met een dolk te zullen verwelkomen.

Soms moesten zijn broers Gillis en Frans (zilversmid) hem uit de penarie helpen. Een boekbinder kwam van een koude kermis thuis toen hij met Rembrandt boeken ruilde tegen twee schilderijen: één van Petrus en één van Paulus "onder conditie dat hy Verboom St. Pieter noch in de handt soude schilderen een sleutel en t'ander wat soude op halen". Verboom beloofde de sleutel aan het doek toe te voegen en het andere schilderij nog wat te verbeteren. Maar helaas voor de boekbinder zag hij zijn twee schilderijen nooit meer terug. Na 1630 komt Rembrandt Verboom niet meer in de archieven voor als kunstschilder. De kwaliteit van zijn werk zal redelijk, maar niet uitmuntend zijn geweest. Naast het schilderen verdiende hij bij als 'dienaer' van de graaf van Cuylenburgh (1629) en (17 april 1652) met het doen van inkopen voor het proveniershuis in Oudewater. Na deze datum zijn geen vermeldingen meer gevonden.

Meer berichten