Vrijmetselaarsloge Silentium Avond voor Belangstellenden

19 november 20.00 uur

Vrij van dogma's en met respect voor elkaars mening en verschillen, zoeken vrijmetselaren naar dat wat mensen bindt en proberen weg te nemen wat hen scheidt. Zij streven er naar een bewuster mens te worden en – ieder op zijn eigen manier – een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Vrijheid, gelijkheid en broederschap staan hoog in het vaandel van vrijmetselaren. De leden van de Delftse Loge Silentium komen wekelijks op dinsdagavond bij elkaar om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren. Prikkelt dit uw nieuwsgierigheid, kom dan naar de Avond voor Belangstellenden op dinsdag 19 november aanstaande.

Delft - Vrijmetselaarsloge Silentium – opgericht in 1801 – is een van de oudste verenigingen in Delft en ook vandaag de dag nog steeds een actieve eigentijdse vereniging van wereld- en levensbeschouwelijke aard. Al meer dan 200 jaar werken de vrijmetselaren van loge Silentium in stilte aan een betere wereld. De leden steunen elkaar in de individuele zoektocht naar het antwoord op de vragen: hoe word ik beter mens en hoe bouw ik mee aan een betere wereld? Maar ook de gezelligheid en de onderlinge broederschap maken een wezenlijk deel uit van het verenigingsleven.

Unieke werkwijze

De wijze waarop vrijmetselaren met elkaar werken en zoeken is geworteld in oude inspirerende tradities. Er wordt veel gebruik gemaakt van symbolen en ritualen waarin iedere vrijmetselaar zijn eigen waarheden en betekenis vindt. Tijdens de Avond voor Belangstellenden laten we u daarvan iets zien en ervaren.

Programma

De loge is op dinsdag 19 november geopend vanaf 19:30. Om 20:00 begint het programma dat bestaat uit een korte inleiding, een kennismaking met maconnieke werkwijzen en een rondgang door het gebouw Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de leden van de loge.

Delftse Logearbeid

Loge Silentium is een mannenloge. Zij maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Silentium is tevens de eigenaar van het monumentale logegebouw. In het gebouw komen ook de vrouwelijke loge Catena Aurea en de gemengde loges Delta en La Liberté bijeen. Samen vertegenwoordigen deze vier loges het hele scala aan logearbeid van de vrijmetselarij in Delft.

Loge Silentium bevindt zich aan de Choorstraat 16A te Delft. Meer informatie kunt vinden op www.logesilentium.nl. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Meer berichten