Evangelist uit Zimbabwe bij De Deur

Delft - Evangeliegemeente De Deur organiseert van 15-17 november speciale diensten met evangelist Isaac Madzivire uit Zimbabwe. De missie van De Deur is de verlossende kracht van het evangelie beschikbaar te maken aan de wereld door woord, daad en gebed. Het geloof van Madzivire is zelf een vrucht van zendelingen die in 1989 naar Zimbabwe kwamen. Op zijn beurt deelt hij vol enthousiasme het openbare geheim van het evangelie met een ieder die het wil horen. www.dedeur.net of bel 06-38713964.

Meer berichten