Doneer een oude smartphone en sponsor kennis over neerslag in Ghana

Bewoners van Delft kunnen tot en met 8 januari 2020 hun oude smartphones inleveren bij de TU Delft Library en Science Centre Delft. De telefoons worden in Ghana gebruikt om neerslagpatronen in West-Afrika beter te voorspellen en begrijpen. Hierdoor kunnen boeren in West-Afrika hun voedselproductie optimaliseren.

DELFT - Inzicht in regenpatronen is van cruciaal belang voor economische groei en voedselzekerheid: de economie van West-Afrika wordt voornamelijk ondersteund door de landbouw en meer dan 70% van de gewassen wordt gevoed door regen. Deze actie maakt deel uit van de tentoonstelling 'Impact Day' die van 27 november t/m 8 januari in de TU Delft Library te zien is.

Van satellieten tot frisdrankflessen voor regenmeting
Het doel van het project is om burgerwetenschap en machine learning te gebruiken om de neerslagschattingen van satellieten te verbeteren; grondgebonden neerslagmetingen van Smartphones4Water zullen worden gebruikt bij de training en verificatie van het ontwikkelde machine learning algoritme. De klassieke regenmeters voor flessen van 1,5 liter worden gedistribueerd naar scholen in Ghana, die lokale neerslaggegevens registreren met behulp van smartphones. U kunt meer leren over deze methode van dataverzameling en de nauwkeurigheid van deze meters.

Smartphones nodig voor data
De smartphones die nodig zijn voor het meten en delen van de gegevens zijn niet direct beschikbaar voor de schoolkinderen in Tamale, waar het project volgend jaar zal worden getest. TU Delft Library en Science Center Delft zijn daarom met S4W een inzamelingsactie begonnen voor oude smartphones, die kunnen worden gebruikt door scholen in Ghana om gegevens mee te verzamelen. De gedoneerde telefoons zullen worden onderzocht of ze een werkende camera, GPS en internetapplicaties hebben. Als ze niet aan deze criteria blijken te voldoen, dan worden ze verkocht aan recyclingbedrijven zoals Rebuy en GSMLoket. Van dat geld worden nieuwe telefoons in Ghana gekocht voor het project. Kortom, alle (oude) smartphones zijn welkom voor donatie. Persoonlijke gegevens kunnen zelf vooraf aan de donatie worden verwijderd door de telefoon te resetten en deze zo terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Klimaatverandering en waterbeheer
Volgens het IPCC zal het Zuiden ernstig te lijden hebben van klimaatverandering. Terwijl traditionele neerslagpatronen veranderen, wordt nauwkeurige regenvalinformatie cruciaal voor boeren om de voedselproductie te optimaliseren. De schaarse regenmeter (metingen op de grond) distributie en datatransmissie-uitdagingen maken regenvalanalyse moeilijk in deze regio's. Satellieten kunnen een oplossing bieden voor dit probleem, maar de huidige neerslagschattingen van satellieten voor de regio zijn erg onnauwkeurig. Promovendus Monica Estebanez Camarena en haar team van de afdeling Water Management van de TU Delft werken aan dit probleem in het project 'Schools and Satellites', samen met de startup PULSAQUA, lokale organisaties TAHMO Ghana en het Meteorological Agency Ghana, en de stichting Smartphones4Water (S4W). S4W mobiliseert jonge onderzoekers, burgerwetenschappers en mobiele technologie om levens te verbeteren door ons begrip en beheer van water te verbeteren.

Impact Day-tentoonstelling in de TU Delft Library
In zowel de TU Delft Library als het Science Centre staat een donatiebox voor de smartphones. De donatie actie maakt onderdeel uit van de tentoonstelling 'Impact Day', die van 27 november 2019 tot 8 januari 2020 te zien is in de TU Delft Library. In deze tentoonstelling kun u zien welke impact TU Delft | Global Initiative de afgelopen 5 jaar met haar partners – waaronder de gemeente Delft en diverse Delftse bedrijven -  heeft gemaakt. Maak kennis met wat onderzoeksprojecten kunnen bijdragen aan wereldwijde vraagstukken. Dankzij co-creatie met zowel nationale als internationale partners worden veel van deze projecten gerealiseerd en zijn inmiddels meer dan 15 ondernemingen zowel in Delft als internationaal gestart!  

Meer berichten