Foto: GUUS SCHOONEWILLE

Rode Kruis Delft en Midden-Delfland ontvangt donatie

Delft - Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 28 november heeft het Rode Kruis Delft en Midden-Delfland een donatie van € 10.000,= ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Het Rode Kruis had een aanvraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor het project Vernieuwing Wagenpark. Hiermee wil de afdeling Delft en Midden-Delfland nieuwe en duurzame voertuigen aanschaffen om de huidige bus te vervangen.

De bijeenkomst werd georganiseerd in het Rabobankkantoor in Delft. 15 andere verenigingen en stichtingen mochten ook een cheque in ontvangst nemen. Linda Lansbergen, financieel adviseur, en Wilma Broeseliske, lid van de ledenraad van de Rabobank, reikte de cheques uit. In totaal is er een bedrag van € 57.600,- geschonken aan alle 16 verenigingen/stichtingen. Het bestuur en de leden van Rode Kruis Delft en Midden-Delfland zijn enorm blij met de donatie. Het komend jaar bestaat de Delftse afdeling van het Rode Kruis 150 jaar en in dit jubileumjaar wil ze het wagenpark vernieuwen en verduurzamen.

Het Rabobank Coöperatiefonds
Iedere vereniging of stichting in de omgeving van Delft, Pijnacker, Nootdorp en Lansingerland kan een aanvraag voor een donatie indienen. Met het Rabobank Coöperatiefonds investeert de bank een deel van haar winst in lokale projecten en initiatieven. De themagroep Coöperatiefonds, bestaande uit ledenraadsleden van de bank, behandelt de aanvragen en toetst deze aan de criteria van het fonds. Elk jaar zijn er drie momenten waarop een aanvraag voor een donatie kan worden ingediend, in 2020 kan dat tot 1 maart.

Meer berichten