Delft, stad van de Hollandse intimiteit - deel twee


Einde Voldersgracht, begin Cameretten {de Visbanken}.
Einde Voldersgracht, begin Cameretten {de Visbanken}. (Foto: )
terug in de tijd

Delft, stad van de Hollandse intimiteit - deel twee

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

De Voldersgracht, een naam die herinneringen oproept aan het Gilde van de lakenbereiders. Bizarre tuintjes en achterhuizen reizen hier uit het water op. Een stukje 17de eeuw, dat ook bewaard is gebleven in de gevels van de Pauw en van de voormalige vleeshal met zijn dierenkoppen en buitentrapjes.

Delft - Op deze plek dringt de Voldersgracht zich in de natuurlijke hoofdas van de oude stad. Van weerszijden komen hier de in elkaars verlengde liggende wateraders en de daarmee samengaande smalle straten op ons toe. We vervolgen de wandeling over de Wijnhaven, de hier op uitkomende Boterbrug is eigenlijk brug en straat tegelijk. Op de Wijhaven sluiten aan de Koornmarkt en de Lange Geer, grachten die zijn overkoepeld door hooggetrapte bruggetjes. De Oude Delft, waarover we nu terug lopen schijnt op het eerste gezicht niet veel te verschillen met de genoemde grachten. Maar wanneer we deze gracht in heel haar waardigheid eens wat rustig bezien, hoe zuiver blijkt dan het verleden hier bewaard gebleven. We citeren: Het is een waar openluchtmuseum van Oudhollandse architectuur in al haar stadia, vol ,,burgerpracht en verzonkenheid". Het zware gebouwencomplex, waarvan we aan de Lange Geer de achterkant reeds zagen, het vroegere Armamentarium, waarin nu het Legermuseum is gevestigd. Een grote gevelsteen draagt het jaartal 1692. Op dat Oude Delft liggen ook wat de mooiste bouwrelieken van de stad worden genoemd: De Oude Kerk enerzijds en het Prinsenhof daar tegenover. Voor het grootste gedeelte opgetrokken uit zware middeleeuwse moppen is de Oude Kerk 'n product van veel bouwen en verbouwen. Het gaat over drie eeuwen zuivere gotiek (1200 – 1500). In haar gewelfde ruimte staat het gedenkteken voor Antony van Leeuwenhoek. Hoog in de toren hangt de zware Bourdon, die gezien zijn eigen gewicht en de ouderdom van de toren, slechts bij belangrijke gelegenheden mag luiden! Via Kolk/ Molenstraat/ Verwersdijk / Dertienhuizen/ Vrouw Juttenland komen we weer achter de Nieuwe Kerk. We lopen over het Oosteinde naar de Oostpoort, een laatste overblijfsel van late en bewogen middeleeuwen.
Terug naar deze tijd wensen wij u, met gezin en familie, veel gezelligheid met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden