Logo delftsepost.nl


Out of the Box

Column Marcel de Jong: TU, kom naar de stad

Marcel de Jong wil dat de jarige TU Delft alfa's als hij meeneemt in de vaart der techniek.

De TU bestaat 175 jaar. Een prachtig jubileum van een universiteit waar we als Delft trots op mogen zijn. Maar het vreemde is dat de TU op een of andere manier ver van mij verwijderd is. Niet wat betreft afstand: met de fiets ben ik binnen vijf minuten bij de faculteit bouwkunde, waar mijn vader ooit nog eens een blauwe maandag heeft gestudeerd. Maar verder speelt de TU geen enkele rol in mijn leven in Delft. Misschien komt dit omdat ik een echte alfa ben en mijn studiejaren in Amsterdam heb doorgebracht. In de gebouwen waar ik les had, liepen geen architecten in spe rond of wiskundig natuurkundigen. Het waren vooral jongemannen en -vrouwen met twee linkerhanden, een bijzonder grote zucht naar drank en zelfgebreide truien in alle kleuren van de regenboog. Onze gesprekken gingen niet over wegen, bruggen en waterbeheersing, maar over een maatschappij waarin het volk meer inspraak had, alle culturen even waardevol waren en de onderdrukking van vrouwen tot het verleden behoorde. Dat laatste vonden overigens alleen de vrouwelijke studenten, als mannen waren we van mening dat het met die onderdrukking wel mee viel en dat het zinvoller was de dames intiem te leren kennen. En allemaal wilden we de politiek in. Wij gingen zorgen dat er in Nederland een andere wind zou waaien – wat het volk daar dan van vond, deed dan weer niet ter zake: wij wisten als politieke wetenschappers immers als geen ander wat het volk nu eigenlijk nodig had. Maar misschien is er nog een andere reden dat de TU zo afwezig is in mijn Delftse leven. Ooit zei een directeur van een culturele instelling in Delft dat de TU en de stadsbewoners met de rug naar elkaar stonden. Het waren twee eilanden met daartussen de Bastiaansbrug, die, hoe tekenend, niet eens in staat is om zonder gevaar van instorting een eenvoudige tram te dragen. Ik denk dat de relatie tussen stad en TU de laatste jaren beslist versterkt is. Het programma van de TU om het eigen jubileum te vieren kan verder bijdragen een beter contact. De medewerkers en studenten van de TU willen de Delftenaren 175 dagen lang laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Een goed plan. Maar misschien is het beter dat de TU'ers eens naar de stad komen om alfa's zoals ik mee te nemen in de vaart der techniek. Ik kijk uit naar hun komst.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten