'Maak-Mooie-Plannen-Voor- Je- Buitenhof

Cultuurhuis Delft voor iedereen!

Zondag 26 januari is er in de Buitenhof 'Maak-mooie-plannen-voor-je-eigen-Buitenhof'. Een middag waarin we met bewoners uit de Buitenhof aan de slag gaan om ideeën voor de wijk uit te werken in een plan. Dus woon je in de Buitenhof, heb je een idee voor je buurt, bijvoorbeeld een verhalendiner, een workshop portretten maken, streetart festival of iets anders, meld je aan en stuur een mail naar:

angela@cultuurhuisdelft.nl

De mooie plannen middag is een initiatief van Stichting De Rode Feniks, Kopiekoffie en Cultuurhuis Delft. Onder de noemer Cultuurhuis Delft hebben we de krachten gebundeld om te onderzoeken of het mogelijk is om in de Voorhof en Buitenhof een cultuurhuis van de wijk te creëren. Een fijne ontmoetingsplek waar cultuur bruist met een programma voor en door bewoners van de wijk.

Deze opzet is afkomstig uit Den Haag waar in ieder stadsdeel een Cultuuranker is. De Haagse Cultuurankers werken samen om cultuur dichtbij de mensen te brengen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de bewoners, scholen en andere samenwerkingspartners in de wijk- en welzijnsinstellingen. In Delft is de stichting DelftsPeil als penvoerder betrokken bij het opzetten van Cultuurhuis Delft en werkt hierin samen met een aantal organisaties.

Het draait hierin om mensen die iets met cultuur willen maar ook hun talenten willen tonen. Cultuurcoach Angela Kok en regisseur Marjet Roerink zijn dit jaar in de Buitenhof en Voorhof te vinden. We gaan aan de slag op de locaties Abtswoude bloeit in de Voorhof, het huis van de Stg. CanIdream in oude voetbalvereniging Delfia in de Buitenhof. We werken nauw samen met de Stichting CanIdream, stichting de Rode Feniks, SHS Delft, Kopie Koffie, De VAK, centrum voor de kunsten.

Meer berichten