Reinier de Graaf organiseert informatiedag op Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker en de zorg, ondersteuning en begeleiding die beschikbaar is. Reinier de Graaf organiseert daarom op die dag een informatiebijeenkomst voor patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden. Vanaf 10.00 uur is er een route langs verschillende informatiestands, beginnende in de centrale hal van het Gasthuis. Daarna is iedereen van harte welkom bij de informatiebijeenkomst in de Melkmeisjes (5e etage).

Delft - Wereldkankerdag 2020 staat in het teken van samenwerkende organisaties en late gevolgen bij kanker. Verschillende sprekers vertellen tijdens de bijeenkomst vanuit hun expertise dan ook meer over deze onderwerpen. Zo is er aandacht voor fertilisatiepreventie (behoud van vruchtbaarheid tijdens de ziekte kanker)) , pijn en complementaire zorg, en de financiële gevolgen van kanker.

Informatiebijeenkomst Wereldkankerdag 4 februari 2020

Op 4 februari 2020 is het Wereldkankerdag. De landelijke thema's van Wereldkankerdag zijn: Late gevolgen bij kanker en Samenwerkende organisaties. Voor patiënten, hun naasten en mede zorgprofessionals heeft het Reinier de Graafziekenhuis rondom deze thema's een gevarieerd programma georganiseerd.

Programma

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Vanaf 10.00 uur is er een route langs verschillende informatiestands vanuit de centrale hal van het ziekenhuis. Vanaf 10.25 uur is iedereen van harte welkom bij de informatiebijeenkomst in de Melkmeisjes (5e etage).

10.25 uur Welkomstwoord Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis
10.30 uur Samenwerkende organisaties door Esther Ponsioen, gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve zorg
10.40 uur Inloophuis Carma Naaldwijk
10.50 uur NaZorg Westland door Diane van Lier
11.00 uur Late gevolgen bij kanker door dokter K. Beelen, oncoloog
11.15 uur Pijn en complementaire zorg door Natascha van Schie, pijnconsulente
11.30 uur Vermoeidheid door Basalt Revalidatie
11.45 uur Financiële gevolgen bij kanker door de Rabobank
12.00 uur Fertilisatiepreservatie, behoud van vruchtbaarheid voorafgaande aan behandeling kanker door dokter E. van Santbrink, gynaecoloog
12.15 uur Ervaringen van een ex-patiënt door John Krieg
12.25 uur Afsluiting
12.30 uur Napraten met een hapje en een drankje

Locatie

Gasthuis in Delft, Melkmeisje 1,2 en 3

Meer berichten