Veranderingen bij de scholen en onderwijs in Delft


De Spoorsingel
De Spoorsingel (Foto: )
terug in de tijd

Veranderingen bij de scholen en onderwijs in Delft

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Er is nu veel te doen in het onderwijs, ook in Delft: te weinig personeel en gesprekken over de inhoud van verschillende scholen. Januari 1968 was het niet anders: fusie tussen scholen, opgeheven Prins Willemschool A, op de Phoenixstraat werd Elout van Soeterwoude.

Delft - Het gebouw aan de Spoorsingel staat nu leeg, samenwerking in Voorhof was de aanleiding. De Hervormde lagere school is niet meer, deze fuseerde per 1 januari met de gereformeerde school. De 'Elout' is met onderwijzers en leerlingen naar het gebouw van de Prins Willemschool verhuisd. Het hoofd van de school is op wachtgeld gesteld, de andere onderwijskrachten heeft men in andere scholen aan betrekkingen kunnen helpen.
Hierdoor is alles zeer soepel geregeld, men verwacht dat er na de kerstvakantie 240 kinderen in de nieuwe school onderwijs zullen krijgen. Met deze fusering is weer een stap verder gezet op de weg van samenwerking tussen de Hervormde schoolvereniging en de vereniging voor Gereformeerd onderwijs. Enige jaren geleden zijn hiervoor de eerste stappen gezet, men stond toen voor de opgave van het stichten van nieuwe scholen voor de Voorhoven. Beide verenigingen hadden reeds plannen in voorbereiding, toen men overeenkwam hiervan af te zien en samen de stichting Protestants Christelijk Onderwijs in het leven te roepen en de Anne de Vriesschool te stichten. De verenigingen gingen er voorts toe over de Groen van Prinstererschool op te heffen.
Bovendien was toen duidelijk dat het Protestants Christelijk onderwijs in de binnenstad slechts lang zou kunnen floreren als er nog een school werd opgeheven en er een deugdelijke wijkindeling werd gemaakt. Met als uiterste datum eind 1969 wil men komen tot een gehele fusering van de lagere scholen. Drie scholen van de Nederlands Hervormden op gereformeerde grondslag en de school met de bijbel aan de Brasserskade doen vooralsnog niet mee met deze plannen. Na deze fusie zijn er problemen genoeg, de opgezette Anne de Vriesschool zit propvol. Men zou een tweede school kunnen bezetten, de bouw hiervan zal op zich laten wachten. Overloop naar de Hervormde school op gereformeerde grondslag wil niet lukken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden