Een elektrische fiets gemaakt van afgedankte batterijen en van een afgedankte elektromotor (foto: Alex Carl).
Een elektrische fiets gemaakt van afgedankte batterijen en van een afgedankte elektromotor (foto: Alex Carl). (Foto: Alex Carl)

Een bedrijf als broedmachine

Door: Geert van Grootveld

Duurzaam Delft

In de natuur bestaat er geen afval. Alles wordt daar benut. Niets gaat verloren. Daar kunnen we dus veel van leren. Dit is het leidmotief van het nog jonge Delftse bedrijf Undead Engineering. De missie van het bedrijf is om behoeften te vervullen zonder productie van afval, om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en om reststoffen te hergebruiken.

Delft - Het bedrijf is vergelijkbaar met een broedmachine. Ideeën worden tot panklare producten uitgewerkt. Het bedrijf heeft hiertoe de beschikking over een tweetal zogenoemde maker spaces. Eén op de Paardenmarkt bij de Buccaneer en één op de Staalweg. De focus van het bedrijf is vooral gericht op ontwikkelingslanden. De maakkosten van het product worden zo laag mogelijk gehouden, zodat het product op grote schaal toegepast gaat worden. Het product wordt ter plekke door de lokale bevolking in elkaar gezet. Het bedrijf maakt daarom naast een prototype van het product ook een beschrijving van de wijze waarop het product gemaakt wordt. Vervolgens wordt het in ontwikkelingslanden via lokale gemeenschappen en met bijvoorbeeld crowdfunding in de markt gezet.

Een paar voorbeelden
Met een zogenoemde solar cooker kun je koken op zonlicht. Je kunt met goedkope materialen een zonnecollector bouwen. Deze kun je zo vormgeven dat de zonnestralen naar een bepaald punt gericht worden. Op die plek wordt het zo warm dat je daar je maaltijd kunt bereiden of water kunt steriliseren. Een tweede idee is om drinkwater te maken uit zeewater. Met een zonnecollector wordt het zeewater verwarmd, wordt de waterdamp afgevangen en vindt er condensatie plaats. Je hebt dan drinkwater. Een idee is ook om van afvalhout een windmolen te bouwen. Met de elektriciteit die hiermee gemaakt wordt kan een pomp worden aangedreven waarmee water uit een put naar boven gehaald kan worden. Natuurlijk kun je de elektriciteit ook in een huis gebruiken zodat je 's avonds licht hebt. Het bedrijf heeft ook aangetoond dat het mogelijk is om tegen zeer lage kosten een elektrische fiets te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van afgedankte batterijen en van afgedankte elektromotoren. Een ander idee is om zelf een zonnepaneel in elkaar te zetten. De elektriciteit die je maakt sla je op in een batterijpakket dat weer uit afgedankte batterijen bestaat. Je hebt dan 's avonds licht voor het uitvoeren van allerlei activiteiten. Tenslotte het idee om een 3D-printer te bouwen waar plastic afval in gaat. Het plastic wordt met verwarming vloeibaar gemaakt en vervolgens kunnen er producten geprint worden. Bijvoorbeeld producten om apparaten te repareren.

Door het bedrijf wordt opleiding gezien als een belangrijke weg naar een duurzame toekomst. Daarom worden er naschoolse programma's aangeboden waar kinderen al doende kunnen leren, kunnen ontwerpen, kunnen bouwen, 3D printen, en programmeren. www.undeadengineering.org.

Meer berichten