Foto: Frank Jansen

Aandacht voor woningen in midden prijsklasse

Tijdens het Delftse Vastgoedcafé op woensdag 5 februari heeft wethouder Karin Schrederhof de symbolische aftrap gegeven voor het Delftse Actieplan middenhuur. Het Vastgoedcafé vond plaats in de voormalige kantine van de voetbalvereniging Delfia. In de toekomst verrijzen hier naar verwachting onder andere woningen in het middeldure huursegment. Deze woningen zijn er nog te weinig op de Delftse woningmarkt.

DELFT - Afspraken met marktpartijen hierover zijn noodzakelijk. In de oude Delfia-kantine ging de wethouder in aanwezigheid van bouwers, ontwikkelaars en corporaties in op het hoe en waarom van het Actieplan.

Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tussen de 720 en 950 euro. De gemeente wil dat op termijn 13% van de huurwoningen in Delft een middeldure huur heeft. Dat is nu nog 8%. Op grote nieuwbouwlocaties, zoals in Schieoevers, rond het Reinier de Graaf ziekenhuis en ook op het voormalige Delfia-terrein zet de gemeente in op 20% middeldure huur. Middeldure huurwoningen zijn vooral bestemd voor mensen die vanwege een te hoog inkomen niet terecht kunnen in een sociale huurwoning en niet willen of kunnen kopen. Of voor mensen die liever huren omdat zij zich niet voor lange termijn aan een stad willen en kunnen binden.

Versterken van wijken en buurten
Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport: "Ik ben blij met de afspraken die we met verschillende partijen hebben kunnen maken. Middeldure woningen zijn van belang voor het versterken van wijken en buurten. Door deze woningen te bouwen, hebben mensen die duurder kunnen gaan wonen maar in de eigen wijk willen blijven meer kans. Ook trekt het meer nieuwe wijkbewoners aan. Dit vergroot de diversiteit van bewoners, sociale cohesie in de wijk en de sociale en economische draagkracht van de buurt. Bovendien kunnen ouderen, die nu nog in een grote gezinswoning wonen, hierdoor verhuizen naar een woning die beter past bij het ouder worden. Nieuwe gezinnen kunnen dan in hun oude woningen terecht."

Afspraken met partijen
De afspraken over nieuwbouw van woningen met een middeldure huur zijn in nauwe afstemming met beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties tot stand gekomen. De gemeente Delft zet in op een duurzame samenwerking met deze partijen. Afspraken met marktpartijen over middeldure huur zijn nodig om ervoor te zorgen dat de huurprijzen voor langere tijd worden gematigd en dat de woningen bij de juiste doelgroepen terecht komen. Ook zijn afspraken gemaakt over de gewenste kwaliteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid van de woningen.

Meer berichten