Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout
Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout (Foto: )
Bespiegelingen

Verklein de verschillen

Bespiegelingen door Marcel de Jong

Delft wordt een stad van studenten en oude mensen. Vooral het aantal studenten groeit zienderogen. Werkende mensen en gezinnen, met of zonder kinderen, zijn steeds minder in onze stad te vinden, blijkt uit het rapport 'Een stad met verschillen'. Die vertrekken naar de steden en dorpen om ons heen. Alleen de ouderen blijven over, mensen die gepensioneerd zijn en een werkzaam leven al achter de rug hebben.

Dit is een zeer onwenselijke situatie, stelt de gemeente terecht. Het betekent dat een steeds kleinere groep werkenden de voorzieningen voor studenten en gepensioneerden moet opbrengen. Hogere lasten dus voor de kleine groep van werkenden. De kans dat de laatste middenklassers dan ook maar wegtrekken, is niet ondenkbaar. De stad zal arm worden – de mensen die de gemeentebelastingen betalen, de werkenden, verdwijnen immers. Bovendien dreigt dan nog een ander risico. Scholen gaan dicht – er zijn immers maar weinig gezinnen met kinderen. Bibliotheken moeten hun deuren sluiten, kinderdagverblijven, winkels, wijkcentra. Het culturele aanbod in de stad zal verschralen.

Tijd dus om maatregelen te nemen. Tenzij u natuurlijk wilt dat Delft een studentenenclave wordt. Dan moeten we gewoon op dezelfde weg doorgaan – iets dat studentenvakbond STIP natuurlijk graag wil. Die studentenclub wil dat in alle wijken woningen worden omgebouwd tot studentenhuizen. Ieder huis een studentenhuis, zoiets ongeveer. De gewone mensen moeten hun heil maar ergens in de buitenwijken van andere steden zoeken.

Het is belangrijk dat Delft snel begint met het bouwen van betaalbare woningen voor werkenden en gezinnen. Dat aanbod is nu maar acht procent van de totale woningvoorraad. En verder moeten we per direct een halt toeroepen aan het ombouwen van woningen tot studentenhuizen. Als we dat niet doen, moeten de wijkcentra hun deuren sluiten, de buurtcentra, de winkels, scholen, kinderdagverblijven. Voor je het weet verloedert de stad en vertrekken nog meer mensen uit de middenklasse. Is dat het Delft dat u wilt hebben?

Meer berichten