Vertegenwoordigers van acht Delftse organisaties zetten zich gezamenlijk in om de komende vier jaar de bijstand te halveren.
Foto: Rico Hulsker
Vertegenwoordigers van acht Delftse organisaties zetten zich gezamenlijk in om de komende vier jaar de bijstand te halveren. Foto: Rico Hulsker (Rico Hulsker)

Unieke samenwerking Delfts sociaal domein

Alles op alles mensen uit de langdurige bijstand te krijgen. Dat is het doel van het samenwerkingsverband BHAG wat staat voor Big, Hairy, Audacious Goal, wat zoveel wil zeggen al een groots en uitdagend doel. Het aantal bijstandsgerechtigden moet de komende vier jaar worden gehalveerd, van circa 3550 mensen naar 1750. 

Delft - De volgende acht organisaties maken zich daar de komende jaren hard voor: Perspektief, Stunt, Delft voor elkaar, GGZ Delfland, Firma Van Buiten, Delft Support, Ipse de Bruggen en Werkse!

Om het doel te bereiken, worden allerlei pilots en nieuwe initiatieven opgezet. De pijlen zijn daarbij met name gericht op mensen die al vijf jaar of langer in de bijstand zitten. Zo zijn er bij Werkse! zes professionals aangenomen die mensen langdurig intensief kunnen begeleiden. En komen professionals van de acht organisaties elke drie weken bij elkaar in het zogenoemde Zeg JA team, om te bespreken wat elk van hen kan doen om iemand uit deze doelgroep vooruit te helpen.

Ook werkgevers worden betrokken bij het plan. Zij krijgen de vraag om meer en andere werkzaamheden aan te bieden aan de kandidaten, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en meer mensen passend werk vinden. In juni zullen de eerste Delftse werkgevers daarvoor een zogenoemde BHAG-deal ondertekenen.

Meer weten over het waarom en het hoe van het plan? Kijk op www.bhagdelft.nl of neem contact op met Werkse! op telefoonnummer 015-2151400.

Meer berichten