Symposium Waardig ouder worden

Oproep om de handen ineen te slaan

Wat is er nodig om in Delft waardig ouder te worden? Die vraag staat centraal op het Symposium Waardig ouder worden dat de sociëteit van de Vierhovenkerk op dinsdagmiddag 3 maart a.s. organiseert. 

In 2017 hebben de ChristenUnie, omroep MAX en de ouderenbonden het initiatief genomen tot het manifest ‘Waardig ouder worden’. In Delft heeft de plaatselijke fractie van de ChristenUnie dit doorvertaald naar een lokaal manifest, met maatregelen die nodig zijn om in Delft waardig ouder te worden.

De sociëteit van de Vierhovenkerk vindt dit een belangrijk thema en is daarom aan de slag gegaan om een symposium te organiseren. “Het is belangrijk dat het huidige maatschappelijk beeld van ouderen verandert. Ouderen doen ertoe en horen erbij. Ze zijn van cruciaal belang voor de samenleving”. Aldus Wim Schut, een van de organisatoren van de middag. “Men praat vaak over ouderen maar niet met hen.”

Het symposium biedt de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ouderen, mantelzorgers, vertegenwoordigers van zorginstellingen, politici, wijkverpleegkundigen en kerkelijk medewerkers, iedereen is welkom.

Het programma start met een inleiding van Wim van Minnen, van de Raad voor Ouderen. Vervolgens wordt met hem, en met twee Delftse deskundigen (een huisarts en geestelijk verzorger in de ouderenzorg) én met de zaal doorgepraat over het thema. Daarna kunnen de deelnemers naar diverse workshops: over mantelzorg, leefstijl, sociaal leven en zingeving, alternatieve woonvormen en ouderen en inkomen.

Wethouder Schrederhof is uitgenodigd om te reageren op de opbrengst van de middag. De initiatiefnemers hopen dat deze middag ertoe bijdraagt dat er in Delft werk gemaakt wordt van waardig ouder worden. Alle ouderen en overige belangstellenden zijn tussen 13.00u en 17.00u van harte welkom in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN, Delft. De toegang is gratis.

Meer berichten